Modul Sledování stavby

Modul Sledování stavby

Modul je určený pro stavební firmy pro plánování nákladů při realizaci stavby, porovnání se skutečnými náklady z ekonomických SW a průběžné vyhodnocení nákladů a hospodářského výsledku stavby.

Zahrnuje nástroj výrobní faktura pro plánování nákladů na materiály, mzdy, stroje a OPN pro dílčí objemy prací v průběhu realizace, sledování rozdílů mezi odbytovou fakturací a plánovanými náklady, přehledné výstupní sestavy plánovaných nákladů po obdobích, nástroj pro sledování nákladů a výnosů s vazbou na data z účetních SW (Money S3, POHODA) - zobrazení účetních dat, porovnání celkových plánovaných nákladů stavby s náklady z účetnictví, porovnání skutečných nákladů a výnosů a další.

S modulem získáte:
  • Kontrolu nad stavem a vývojem nákladů
  • Přehled o nákladech na materiály na stavbě
  • Přehled o fakturách subdodavatelů
  • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů
  • Průběžné vyhodnocení očekávaného zisku ... to vše automaticky a na jednom místě

Vazba na účetní SW (Money S3, POHODA) Vám zabezpečí, že všechny doklady zakázky jsou automaticky importované přímo do programu KROS 4. Navíc je možné i kombinovat skutečné náklady a výnosy z účetnictví s ruční evidencí skutečných nákladů a výnosů v SW KROS 4 (např. pro rozpočítání režií na zakázky, apod.).

Vyžádejte si bezplatné předvedení nebo konzultaci u našich obchodních zástupců.