Novinky 2020/II

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2020/II

 • NOVÉ TECHNOLOGIE – solární systémy, vegetační střechy, vsakovací boxy ad.
 • KOMPLEXNÍ REVIZE – stavba a údržba železnic, ohýbaná výztuž, likvidace azbestu
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – stovky důležitých skladeb a typových rozpočtů
 • IMPORT/EXPORT EXCEL – vylepšený klíčový nástroj pro ocenění zadání
 • BIM NÁSTROJE – novinky ve sdílení dokumentace a vyhodnocení změn projektu

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Cloudové úložiště, Asistenta rozpočtáře, AREA, Ocenění projektu a BIM modelu.

Nejdůležitější novinky verze 2020/II přehledně ve videu

Cenová soustava ÚRS 2020/II

Celkem bylo do soustavy zařazeno na 4 tisíce nových položek stavebních konstrukcí a prací ve 24 katalozích. K tomu bylo přidáno na 6 tisíc nových materiálů a všechny položky Cenové soustavy byly aktualizovány.

Solární systémy

Komplexní řešení pro ocenění prvků fototermických systémů – solární kolektory a jejich upevnění, potrubí, čerpadla, regulátory, akumulační zásobníky, expanzní a předřadné nádoby, směšovací armatury a ventily včetně pohonů, vyvažovací a odvzdušňovací ventily, dohřívací tělesa aj. Díky takto širokému pojetí lze ocenit množství individuálních projektů malého i velkého rozsahu. (katalog 731 Ústřední vytápění)

Železnice

Kompletně zrevidovaný a významně doplněný katalog Dráhy kolejové. Výsledkem je přehledný nástroj pro oceňování železničních staveb – železničního svršku, spodku a ostatních zařízení – a to jak pro novou výstavbu, tak i pro opravy a údržby tratí. Katalog umožňuje ocenění ve vazbě na OTSKP, které pro své projekty využívá Státní fond dopravní infrastruktury a Správa železnic. (katalog 824-1 Dráhy kolejové)

Vegetační střechy

Na stavbách se stále častěji realizují různé typy zelených střech. Aktuálně byly doplněny položky pro řešení vegetace – plošné osázení i individuální výsadba včetně případného kotvení dřevin. K tomu nově založená část C01 obsahuje nezbytné položky pro ocenění udržovacích prací. (katalog 712 Povlakové krytiny)

Nakládání s azbestem

Odstraňování a následná likvidace azbestových výrobků vyžaduje speciální postupy – tyto jsou reflektovány v nových položkách pro demontáže azbestocementových krytin a obkladů. V této souvislosti došlo i k doplnění vedlejších rozpočtových nákladů na práce související s azbestem. (katalogy 765 Konstrukce pokrývačské a 800-0 VRN)

Výztuž do betonů

Sortiment betonářské výztuže byl v databázi materiálů doplněn o reprezentanty ohýbané výztuže. Příslušné položky pro ukládání výztuže tedy nově zahrnují připravenou výztuž z armoven a jejich ceny obsahují dodávku již naohýbaných prutů včetně jejich uložení do konstrukcí. Úprava se dotýká položek řady katalogů: 800-2, 800-5, 801-1, 801-5, 821-1, 823-1, 824-2, 825-2, 825-4, 827-1, 832-1 a 46-M.

Aplikace KROS 2020/II

Vzorové rozpočty a skladby konstrukcí

Jedinečný nástroj pro rychlou tvorbu rozpočtu jen za prvních pár měsíců využilo více jak 1700 uživatelů, kteří zapsali na 9000 skladeb konstrukcí a vzorových rozpočtů.

Databáze se díky velké oblibě dynamicky rozvíjí:
 • aktuálně obsahuje 840 skladeb a typových rozpočtů
 • přidáno 390 skladeb pro pozemní komunikace – vozovky od dálnic až po polní cesty, dle technických podmínek Ministerstva dopravy
 • rozšířena o nové skladby teras, rekonstrukce balkonů, podlah, sádrokartonů ad.

Nyní probíhá zpracování dalších vzorových rozpočtů k novinkám cenové úrovně 2020/II, které budeme průběžně zveřejňovat uživatelům aktuální verze.

Import a export Excel

Dle širokého ověřování nejoblíbenější nástroj uživatelů pro zrychlení práce při ocenění zadání byl výrazněji doplněn o nové funkce a možnosti jako jsou například:

 • optimalizace importu velkých souborů MS Excel
 • export cen do excelových souborů zamknutých zadání
 • optimalizace exportních souborů (grafická, formátu buněk a vzorců)

Pomocník uživatele

Pro rychlou pomoc během práce v programu KROS jsme přidali panel Pomocníka. Zobrazí se v jakémkoliv modulu programu a rychle pomůže každému uživateli – zobrazí nápovědu a návody, videa novinek a ovládání, odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ), aktuální termíny školení programu, Asistenta rozpočtáře ad.

Novinky na platformě a ocenění projektů

BIM platforma je oblíbená! Na portálu se zaregistrovalo již bezmála 2000 uživatelů, kteří aktivně využívají cloudové úložiště pro komunikaci s partnery, odečet výměr a ocenění projektu a to včetně BIM modelů.

Vyhodnocení změn BIM modelu

Změny v projektu během jeho přípravy jsou běžnou praxí a znamenají komplikace pro práci rozpočtáře na ocenění projektu. Připravili jsme tedy pro projektanty a rozpočtáře nový nástroj pro velmi jednoduché porovnání verzí 3D projektu a vyhodnocení změn.

Po nahrání nové verze BIM modelu do platformy ihned zjistíte přehledně přidané, změněné a smazané prvky. V programu KROS přinášíme i funkce pro ulehčení následné úpravy rozpočtu a provázání ocenění na model.

Na základě nejčastějších připomínek uživatelů v rámci hromadného ověřování jsme do BIM platformy zapracovali mnoho nových nástrojů, například: lepší ovládání, orientaci v dokumentech, sdílení souborů expertních programů – KROS, CAD SW, Kubix atd.

Přehled vybraných novinek ke stažení (.pdf 1,0 MB)
Kompletní seznam všech novinek ke stažení (.pdf 13,4 MB)

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů