Online WORKSHOP obchodníka ÚRS

Kurz X - Online WORKSHOP obchodníka ÚRS

X1 - Importy rozpočtů drag&drop

Dle průzkumu uživatelů právě načtení zadání (import) tvoří převážnou část jejich práce a provádí ji až u 90% nabídek. Zároveň tuto automatickou funkčnost uživatelé oceňují nejvíce na SW KROS.

Nepřepisujte zadání a rozpočty ručně a pořád dokola, převádějte je díky automatickým importům během vteřin!

Program webináře:

 • načtení (import) rozpočtů z formátů Excel, xml a PDF
 • uložení (export) rozpočtů do formátů Excel, xml a PDF formátu

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X1 - Importy rozpočtů drag&drop

X2 – Vzorové rozpočty stavebních konstrukcí

V tomto online školení Vám předvedu jednu z nejnovějších funkcí – Vlož skladbu z knihovny. V necelé hodině se dozvíte, jak efektivně využívat unikátní databázi vzorů oceněných skladeb konstrukcí od společnosti ÚRS při tvorbě stavebních rozpočtů v sytému KROS 4.

Usnadněte a zrychlete si rozpočtování využitím databáze stovek typových rozpočtů a celých skladeb konstrukcí.

Program webináře:

 • přihlášení do stavební knihovny
 • vzorové oceněné skladby konstrukcí
 • zápis vzorového rozpočtu do KROS 4
 • úprava výkazu výměr
 • aktualizace a zkompletování vzorového rozpočtu

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X2 – Vzorové rozpočty stavebních konstrukcí

X3 – Rozpočet pro veřejnou zakázku

Víte, jak má vypadat stavební rozpočet pro veřejnou zakázku (VZ) v souladu s platnou legislativou? Na svém online workshopu Vám ukážu komfortní tvorbou takové nabídky v programu KROS s daty ÚRS. Seznámím Vás také s tím, co by v ní nemělo chybět.

Rozpočtujte veřejné zakázky komfortně, s jistotou a v souladu s platnou legislativou.

Program webináře:

 • přehledná tvorba rozpočtu v KROS - režimu VZ
 • využití datových podkladů Cenové soustavy ÚRS
 • uvedení nezbytných údajů (úplný popis položek, VV, poznámek ad.)
 • export rozpočtů do správného formátu pro VZ

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X3 – Rozpočet pro veřejnou zakázku

X4 – Komerční varianty položek v databázi ÚRS

Víte, že v cenové soustavě ÚRS máte možnost vybírat z konkrétních systémových variant výrobců materiálů? Zpřesněte svou práci při sestavování nabídek a usnadněte si komunikaci s klienty využitím položek stále aktuálních online ceníků.

Mějte vždy přehled o aktuálních cenách stavebních materiálů na trhu.

Program webináře:

 • rychlé vyhledávání položek konkrétních výrobců
 • jednoduché sestavení systémových variant rozpočtů
 • efektivní využití položek výrobců a prodejců v databázi Materiály online
 • snadné ověření aktuálních cen

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X4 – Komerční varianty položek v databázi ÚRS

X5 – Online funkce a nástroje programu KROS

Využijte možností, které vám přináší online účet BIM Platforma. Seznamte se s nástroji pro zefektivnění vaši činnost při sestavování, ukládání a sdílení rozpočtů.

Usnadněte si práci a s online funkcemi využívejte KROS naplno.

Program webináře:

 • přehledné podmínky ke všem položkám CS ÚRS
 • sdílení a archivace dokumentů
 • odečet výměr přímo z dokumentace
 • prohlížení a ocenění BIM modelu
 • skladby a vzorové rozpočty ze Stavební knihovny
 • nástroj „Průběh výstavby“ pro kontrolu realizace

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X5 – Online funkce a nástroje programu KROS

X6 – Průběh výstavby online

Sledujte své stavby jednoduše a sdílejte průběh online s partnery. Začněte využívat nové online řešení Průběh výstavby, které nahradilo modul Čerpání. Mějte své soupisy výkonů na celé stavbě v jedné přehledné tabulce a dostupné kdekoliv přes webový prohlížeč.

Pracujte s přehledným čerpání celé stavby v jedné tabulce.

Program webináře:

 • rychlé vytvoření soupisu prací
 • snadné zadávání výkonů
 • jednoduchá komunikace s partnery a schvalování
 • bezpečná funkce Krok zpět
 • exporty přehledných výstupů

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X6 – Průběh výstavby online

X7 – Změny během výstavby

Sledujte a snadno evidujte vliv změn při výstavbě oproti původnímu plánovanému rozpočtu s novou aplikací Změny během výstavby. Přehledně vyhodnocujte a jednoduše vytvářejte změnové listy ke schválení.

Usnadněte si veškerou evidenci v průběhu výstavby.

Program webináře:

 • vytvoření a schvalování změnových listů
 • evidence nahraných změnových listů
 • sledování vlivu změn
 • vazba změnových položek na původní

Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 45 minut
Cena: Zdarma

Přihlásit na webinář X7 – Změny během výstavby

Manažer kurzů a školení

Místo konání

{{ course.prefix }}

{{ course.title }}

{{ course.perex }}

délka {{ course.duration }} cena {{ course.price_float_wo_vat > 0 ? course.price_wo_vat : 'Zdarma' }}

Termín

Místo

Volných míst

Počet osob
{{ term.date_string ? term.date_string : term.dateString }} {{ term.place }} {{ term.available > 0 ? term.available : 0 }} Přihlásit