Technická podpora

Technická podpora

  Společnost ÚRS CZ poskytuje uživatelům SW řady KROS široké služby zákaznické a servisní podpory.

Zákaznická podpora SW KROS

Pro uživatele SW KROS je určen Balík služeb zákaznické podpory – BSZP.

V rámci BSZP uživatelé mohou:

 • aktualizovat program na nejnovější verzi (upgrade SW)
 • užívat prémiové moduly – AREA, Materiály online, Inteligentní importy, Asistent rozpočtáře, a další
 • využívat služeb HOTLINE - poradenství k programu
 • využívat metodickou podporu k Cenové soustavě ÚRS
 • a další dle úrovně zákaznické podpory
   

Jak zjistit platnost Balíku služeb zákaznické podpory?
Platnost lze zjistit přímo v SW KROS 4 otevřením "Seznamu zakázek" kde se v pravém horním rohu nachází datum, do kdy je platný Balík podpory.

Aktualizace Databáze CS ÚRS v SW KROS

Uživatel má možnost pořizovat si aktualizace databází CS ÚRS. Databáze ÚRS je vydávána aktualizovaná dvakrát ročně - na začátku roku (leden) a v pololetí (červenec). Po uplynutí doby platnosti Aktualizace databáze je možné si ji na základě nabídky opět zakoupit za cenu podle platného Ceníku produktů a služeb.

Zkušenosti uživatelů s podporou

Individuální servisní služby

Společnost ÚRS CZ a její autorizovaní partneři poskytují uživatelům na požádání servisní služby, které zahrnují především:

 • instalaci ostré verze SW
 • instalaci upgrade SW a aktualizaci Dat
 • zaslání instalačního CD/DVD
 • přeregistrování programu
 • konverzi výstupů - export/import
 • individuální programátorské úpravy
 • a další služby dle vzájemné dohody

Potřebujete více informací, chcete konzultovat Vaše požadavky, vypracovat nabídku? Kontaktujte naše obchodní zástupce.

Chcete se naučit pracovat se SW KROS?

Pro získání nebo osvojení Vašich dovedností můžete využít následující služby poskytované přímo společností ÚRS CZ:

 • seminář KROS - bezplatné předvedení programu před zakoupením
 • placené kurzy ÚRS - podrobný popis a možnost on-line přihlášení naleznete v sekci Kurzy a školení
 • individuální konzultace a školení - placené školení a konzultace na míru sestavené dle přání a potřeb zákazníka, mohou se konat jak v prostorách ÚRS nebo přímo u zákazníka. Pro cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní zástupce.

Potřebujete pomoci?

Podle charakteru Vašeho dotazu zvolte jednu z následujících možností.

1. HOT line E-mail – pro rychlé dotazy k ovládání SW apod.

Mailové dotazy většinou řešíme ihned, v případě velkého vytížení bude odpověď zaslána maximálně do dvou pracovních dnů. Na tento email můžete posílat i své poznatky, náměty a připomínky, které se týkají programů KROS 4 nebo verze ČEZ.

2. HOT line telefon – pro složitější dotazy ohledně SW KROS

 • tel.: 378 121 378  

Pracovní doba (Po-Pa, 8:00 - 16:00). Před zavoláním si připravte své IČO firmy nebo licenční číslo a sdělte ho pracovníkovi uživatelské podpory. Upozorňuje, že podpora je určena pro zákazníky s platným balíkem služeb zákaznické podpory.

Při složitějších servisních požadavcích využíváme službu vzdáleného připojení až na vaše pracoviště pomocí internetového připojení. Konzultant technické podpory tak po Vašem souhlasu může pracovat přímo a okamžitě na Vašem počítači a dokáže Vám rychle pomoci.
Po spuštění klientské aplikace přímo z našeho programu KROS 4 v hlavním menu Zákaznická podpora – vzdálené připojení se Vám na monitoru zobrazí nové okno, kde bude vygenerované ID číslo. Sdělením ID čísla souhlasíte se vzdálenou pomocí. Ta probíhá formou prezentace, rozhovoru, případně chatu. Konzultant technické podpory se připojí na Váš počítač a provede úkony potřebné k identifikování a odstranění Vašeho problému. Můžete sledovat každý krok na svém monitoru po celou dobu práce konzultanta. Po vyřešení problému se konzultant odpojí a režim vzdáleného připojení se ukončí.

V případě dotazu k Cenové soustavě ÚRS (metodika, dotazy k databázím) můžete využít také kontakty:  
 tel.: 538 728 127, GSM: 702 151 123, e-mail: cen.info@urs.cz


3. Technická pomoc přímo na pracovišti – pro individuální dotazy a potřeby

Jestliže jste vyčerpali předešlé body uživatelské podpory, můžete využít možnosti si objednat výjezd našeho odborného konzultanta. Tato služba je zpoplatněna na základě Všeobecných obchodních a licenčních podmínek ÚRS CZ a.s. Je nutné se předem dohodnout na podmínkách této podpory.
 

4. Nápověda programu KROS
Nápověda programu KROS se otevře stisknutím klávesy „F1“. Požadované informace dohledáte pomocí celkového obsahu nebo využitím rejstříku slov – vyhledávání dle klíčového slova. Pokud ani zde požadované informace nenaleznete, použijte „uživatelskou příručku“. Pokud se Vám nedaří daný problém či informace dohledat, využijte naše služby hot line.