Průběh výstavby

Průběh výstavby

SLEDUJTE REALIZACI STAVEB JEDNODUŠE S APLIKACÍ PRŮBĚH VÝSTAVBY

Webová aplikace Průběh výstavby přináší přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby přes webový prohlížeč.

Jaké jsou výhody pro Vás?

 • Dokonalý přehled o stavbě - máte evidenci a přehled k dispozici kdykoliv a odkudkoliv, ať jste stavbyvedoucí, přípravář, manažer nebo investor.

 • Evidence průběhu výstavby na jednom místě - všechny informace o provedených pracích a čerpání rozpočtu jsou přehledně evidovány v jedné tabulce a lze k nim přistupovat z jednoho místa.

 • Jednotný formát pro všechny - není potřeba dělat exporty a importy. Aplikace je pro všechny. Je kompatibilní s KROS a mohou ji využívat i uživatelé bez licence KROS.

 • Sdílená komunikace s partnery a snadné schvalování - komunikaci je možné vést formou komentářů přímo u zadaných výkonů, navrhovat jejich úpravy a vzájemně schvalovat. Vše je řízeno nastavením oprávnění pro partnery. Díky tomu je i schvalování podkladů k fakturaci mnohem jednodušší a rychlejší.

 
Průběh výstavby je online nástroj programu KROS, který je součástí webového řešení BIM platforma. Plná verze aplikace  je dostupná pro uživatele s aktivní licencí programu KROS 4 od minimální konfigurace Basic s provázaným účtem BIM platformy. Aplikaci je také možné koupit samostatně na Klientském portálu ÚRS.

Aplikace Průběh výstavby a Změny během výstavby - představení

Aplikace Průběh výstavby umožňuje

Evidování výkonů v jedné tabulce

Udržujte si během realizace přehled o provedených pracích na celé stavbě. Vytvořte si snadno podklady pro fakturaci. Čerpat lze po obdobích pomocí zadávání výkonů, ceny, výkazem výměr nebo hromadně po položkách. Stav položek čerpání vidíte okamžitě po editaci.Sdílení a komunikace online

Průběh výstavby jednoduše sdílíte s ostatními partnery. Například stavbyvedoucí tak zapisuje výkony přímo na stavbě třeba z mobilu. Ani pro další komunikaci s investorem nemusíte exportovat další soubory, protože se všichni společně díváte do jednoho dokumentu. Partnerům nastavíte práva buď pro editaci nebo pouze pro čtení. Díky 100GB cloudovému úložišti můžete sdílet i další dokumenty související se zakázkou.

Snadné schvalování podkladů

Celá komunikace a připomínkování soupisů provedených prací je soustředěna na jednom místě. I díky kompletní historii komentářů je schvalování podkladů pro fakturaci mnohem jednodušší a rychlejší.


Komplexní přehled nad realizací

Všechny informace o čerpání celé stavby včetně předchozích období vidíte hned v jednom okně. Máte jasný přehled, co bylo smluvně dohodnuto s investorem a jaký je aktuální stav stavby včetně evidence změn. Spolu s Přehledem projektů vidíte aktuální rozčerpanost všech zakázek.

Krok zpět a vpřed

S aplikací máte vždy jistotu ve své práci. I v případě nechtěného zásahu nebo úpravy se vždy vrátíte do požadovaného stavu díky funkci "krok zpět/vpřed".


Kompletní exporty

V případě potřeby archivace nebo přenosu do jiných systémů můžete výstupy exportovat do Excelu nebo uniXML dle vlastních parametrů, jako jsou např. soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly, rekapitulace apod.

Změny během výstavby

SLEDUJTE VLIV ZMĚN NA PŮVODNÍ ROZPOČET S NOVOU APLIKACÍ ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Webová aplikace Změny během výstavby slouží pro snadné a přehledné vyhodnocení vlivu změn na původní rozpočet. Umožňuje široké nastavení pohledů a exportů do excelu.

Výhody aplikace:

 • Rychlý přehled nahraných změnových listů - dodatky vytvořené v programu KROS 4 nahrajete do aplikace ZBV a zobrazíte je odkudkoliv a kdykoliv.
   
 • Snadné sledování vlivu změn - díky širokým možnostem nastavení zobrazení dokážete rychle zjistit požadovanou informaci (% podíl změny na původní rozpočet, rozdělení cen na kladné/záporné, absolutní hodnota změny apod.).

 • Vazba změnových položek na původní - změnové položky jsou přehledně řazeny pod původní, abyste měli dokonalý přehled o všech změnách, které se na stavbě vyskytují. Samozřejmostí je úprava nebo vytvoření vlastních vazeb, což je výhodné zejména při řešení klientských změn a zobrazení kompletní historie položek.

 • Pohledy a exporty do XLS - Aplikace umožňuje široké možnosti exportů do XLS (rekapitulace změn, rozpočty změnových listů) a pohledy ověřující stejnou cenu mezi původním rozpočtem a dodatky.

 • Schvalování změnových listů - Schválené změnové listy můžete čerpat v Průběhu výstavby, kde jsou barevně odlišeny od položek původního rozpočtu. 


Změny během výstavby je online nástroj programu KROS, který je součástí webového řešení BIM platforma.

Aplikace Změny během výstavby umožňuje

Nahrání změnových listů a zobrazení rozpočtu s dodatky v jedné tabulce

Udržte si stoprocentní přehled mezi dodatky a původními objekty stavby. Schválené a neschválené dodatky máte vedle sebe v přehledné tabulce a srovnané vůči původnímu rozpočtu.Zobrazení změnového rozpočtu

Nahraný dodatek z programu KROS 4 si snadno zobrazíte odkudkoliv a kdekoliv. Schválené dodatky pak čerpejte v Průběhu výstavby.

Vazby

Díky automatickým vazbám se vám srovnávají změnové položky vůči původním, např. při řešení klientských změn. Vazby si můžete také upravovat nebo vytvářet ručně. Změnové položky ve vazbě na původní si pak můžete zobrazit přímo pod sebou v přehledné tabulce. Změnové položky obsahují informaci, z jakého změnového listu pocházejí.

Pohledy

Často se musí dle smlouvy dodržovat jednotkové ceny změnových položek stejné jako v původním rozpočtu. Pro jednoduchou kontrolu jsou z tohoto důvodu do ZBV zapracovány Výskyty stejných položek s různou cenou.
Exporty

Exporty do Excelu vám usnadní předávání podkladů druhé straně. Aplikace umožňují export rekapitulací změn a rozpočtů změnových listů s širokými možnostmi nastavení. Exportovat do excelu lze i Vámi přednastavený aktuální pohled.Začněte používat aplikace

Aplikace můžete vyzkoušet na dobu 30 dní zdarma. Stačí se jen zaregistrovat a přihlásit se k účtu na www.bimplatforma.cz. Začít můžete rovnou na připravené DEMO zakázce nebo na svých zakázkách načtených z programu KROS 4. Popřípadě lze pracovat na projektech, do kterých vás přizval z aplikace partner.

V seznamu projektů vyberte DEMO zakázku, stavbu nahranou z programu KROS 4 nebo sdílenou s partnerem. Pro otevření projektu klikněte na ikonu Průběh výstavby a může začít pracovat.

Jak začít používat aplikaci Průběh výstavby (podrobný popis)

V případě zájmu o pořízení aplikace Průběh výstavby se obraťte na naše obchodní zástupce na kontaktech níže.

Náhledy nového modulu

Objednávka aplikace Průběh výstavby