Certifikace CS ÚRS

Certifikace CS ÚRS

Jste uživatelem aktuální databáze Cenové soustavy ÚRS v programu KROS, případně jiného systému k oceňování stavebních prací? CERTIFIKUJTE SE.

Stále častěji dochází k požadavku zadavatelů na prokázání aktuálnosti a věrohodnosti použitých podkladů při zadávacím řízení na stavební práce. Společnost ÚRS CZ umožňuje bezplatnou certifikaci uživatelů, kteří používají aktuální Cenovou soustavu ÚRS v programu KROS, popř. v jiných SW, se kterými je dodávána.

Další podstatnou výhodou vydání certifikátu je pro uživatele databáze ÚRS získání dokladu o udělení licence pro právoplatné užívání Cenové soustavy ÚRS a naplnění licenčních podmínek (dle zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon).

Vyplněním základních údajů v žádosti získáte „Certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS“ platný pro danou cenovou úroveň. Tímto certifikátem se můžete jak prokazovat, tak přímo v kopii dokládat k nabídkám, propočtům a rozpočtům odevzdávaných zadavatelům, dle jejich požadavku.

Žádost o vydání certifikátu oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS

Po odeslání vyplněného formuláře Vám zašleme certifikát oprávněného uživatele Cenové soustavy ÚRS.

Údaje o společnosti

Kontaktní adresa (Vyplňte pokud je jiná než adresa společnosti)

Software