KROS 4

KROS 4 - oceňování a řízení stavební výroby

Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací.

Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení.

Základní charakteristikou programu KROS 4 je komfortní práce s pravidelně aktualizovanou databází Cenové soustavy ÚRS, která má na území ČR více než 50 letou tradici. Program patří ke špičce mezi stavebními SW jak v České republice, kde jej využívá přes 10 000 uživatelů, tak i ve Slovenské republice, kde je rovněž nejpoužívanějším stavebním SW na trhu.

Varianty programu

Stavební firmy (generální dodavatelé)

sestavy programu určené pro import a ocenění poptávek, tvorbu nabídek, kalkulace vlastních nákladů a subdodávek, přípravu finančních plánů a harmonogramů, controlling nákladů v realizaci a dalši

S KROS 4 získáte:

 • snadné univerzální importy elektronických poptávek a nástroje pro jejich ocenění
 • široké možnosti kalkulace nákladů – materiály, mzdy, stroje, režie
 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS, včetně možností úprav a tvorby vlastních databází
 • jednoduchý nástroj pro výběr subdodavatelů
 • tvorbu harmonogramů přímo z rozpočtu
 • soupisy provedených prací a kontroly nákladů v realizaci
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy

Reference:
Metrostav a.s., Skanska a.s., OHL ŽS a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a. s., Subterra a.s.., BERGER BOHEMIA a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., POHL cz, a.s., PSG-International a.s., Čermák a Hrachovec a.s., Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o, …

Ceník variant programu KROS a Databáze CS ÚRS


Investoři a správci majetku (soukromí, veřejní, developeři)

sestavy programu určené pro odhad nebo kontrolu investičních nákladů, porovnání nabídek uchazečů, zpracování soupisů prací, sledování provedených prací v realizaci a další

S KROS 4 získáte:

 • porovnání cenových nabídek zhotovitelů/uchazečů s kontrolním rozpočtem nebo databází CS ÚRS
 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • podklady pro tvorbu rychlých orientačních propočtů nákladů stavby i tvorbu podrobných rozpočtů
 • přehledný nástroj pro výběr zhotovitelů
 • sledování provedených prací v realizaci

Reference:
SŽDC, s.o., skupina ČEZ, skupina RWE, Ministerstvo obrany ČR – AHNM, Pražská energetika, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Ohře, s.p. Povodí Odry, s.p., ČEPS, a.s., Úřady měst a obcí (Praha, Ostrava, Olomouc, …), BOSCH DIESEL s.r.o., …

Ceník variant programu KROS a Databáze CS ÚRS


Projekční kanceláře a samostatní rozpočtáři

sestavy programu určené pro odhad investičních nákladů stavby, tvorbu soupisů prací s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tvorbu rozpočtů včetně variant a další  

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
 • podklady pro rychlé odhady nákladů stavebních objektů pro investora
 • rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy

Reference:
PRAGOPROJEKT a.s., VPÚ Deco Praha a.s., SYSTHERM s.r.o., Chemoprojekt a.s., Kovoprojekta Brno a.s., ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., Pontex s.r.o., SUDOP Project Plzeň a.s., PUDIS, a.s., RWE IT Czech, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., …

Ceník variant programu KROS a Databáze CS ÚRS


Znalci, konzultanti a poradenství

sestavy programu zaměřené na zpracování posudků a studií, odhady cen stavebních objektů a prací, rozpočty včetně výkazů výměr, kontroly soupisů prací a nabídek a další

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • rozpočtové ukazatele stavebních objektů - RUSO
 • databázi pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb – RYRO
 • nástroj pro tvorbu orientačních propočtů i podrobných rozpočtů

Reference:
Ernst & Young, s.r.o., AMERICAN APRAISAL s.r.o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., EkoWATT CZ s.r.o., AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., …

Ceník variant programu KROS a Databáze CS ÚRS


Řemeslné a specializované firmy

pro tvorbu rozpočtů a nabídek, kalkulací a sledování prostavěnosti řemeslných a specializovaných prací je určen program KROS profi.


Školy, studenti

speciální sestavy programu určené pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů na vysokých a středních stavebních školách, pro zpracování bakalářských a diplomových prací

V rámci podpory výuky na školách jsou:

 • každoročně pořádány přednášky a školení přímo na školách
 • vzájemně předávány praktické zkušenosti a znalosti s učiteli a profesory
 • zdarma poskytovány SW nástroje pro výuku studentů
 • od roku 2012 ověřovány znalostí studentů v SW řady KROS a vydávány certifikáty o znalostech v programu
 • a další

Objednávka SW KROS a CS ÚRS

Vyberte si variantu programu, která nejlépe vyhovuje Vaší činnosti a vyplňte jednoduchou objednávku. Následně budete kontaktování našim konzultantem, který s Vámi objednávku projde a potvrdí. V případě zájmu o objednání více licencí kontaktujte naše obchodní zástupce. KontaktyLite

Tvorba položkového rozpočtu
 • Katalogy ÚRS
 • Nabídkový rozpočet
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové uložiště 5GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace
 • Rozbory nákladů
 • Čerpání stavby
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele

Basic

Rozpočty pod kontrolou
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Nabídkový rozpočet
 • Čerpání stavby
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové uložiště 5GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)
Nejvýhodnější

Standard

Profesionální příprava zakázek
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Nabídkový rozpočet
 • Čerpání stavby
 • Kalkulace nákladů
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové uložiště 5GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)

Premium

Řízení a vyhodnocení zakázek
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Nabídkový rozpočet
 • Čerpání stavby
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové uložiště 5GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace

Řekli o SW KROS

Popisy modulů a ukázky z programu

Základní moduly pro oceňování stavebních prací a objektů

zahrnují veškeré nástroje pro tvorbu soupisů prací a rozpočtů, importy a ocenění zadání, kalkulace vlastních nákladů, cenové propočty ad.

Moduly pro výběr dodavatele a sledování a vyhodnocování stavebních zakázek

umožňují efektivně plánovat a řídit výstavbu – tvořit výběrová řízení na (sub)dodavatele, soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly, časové a finanční plány, controlling nákladů ad.

Prémiové moduly v rámci balíku služeb zákaznické podpory

výrazně podporují práci rozpočtářů – obsahují metodiku, tipy a příklady, aktuální sortiment renomovaných stavebnin a výrobců, umožňují odečty výměr přímo z projektové dokumentace ad.

Síťové řešení

Moderní technologie použité při tvorbě SW KROS 4 nabízejí vysokou variabilitu síťových řešení programu, které splňují požadavky malých, středních i velkých firem. Od jednoduchého sdílení zakázek a databází, přes terminálové nasazení a SQL technologie až po terminálové farmy pro stovky současně pracujících uživatelů.

Síťové řešení - podrobný popis

Uživatelská podpora

Předností programu KROS 4 je komfortní uživatelská podpora. V rámci platného balíku služeb zákaznické podpory má každý uživatel k dispozici:

 • službu zákaznické podpory HOT-LINE (podpora po telefonu, e-mailu)
 • prémiové moduly:
  • AREA – odečet výměr z projektu
  • Materiály online – databáze výrobců materiálů a stavebnin
  • Inteligentní importy – pro snadné importování rozpočtů z excelu
  • Asistent rozpočtáře, aj.
 • nejnovější verze programu (upgrade)

Balík služeb zákaznické podpory je poskytován ZDARMA do konce následujícího kalendářního pololetí od pololetí, ve kterém byl program zakoupen.

Bližší informace

Doporučená technická konfigurace

Operační systém: Microsoft Windows 10
Procesor: dvoujádrový 2,4 GHz (Intel Core nebo odpovídající AMD) a vyšší
Operační paměť (RAM): 8,0 GB RAM
Pevný disk: SSD, 10 GB volného místa pro instalaci + uživatelská data
Konektivita: připojení k internetu
Rozlišení obrazovky: 1366 x 768 a vyšší
Grafická karta (VGA): vyhovuje jakákoliv, která odpovídá standardním požadavkům pro kancelářské počítače
Webový prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (verze 79 a novější)
Jiné: MS Office 2010 a vyšší

Kontakt

  Potřebujete více informací, chcete konzultovat Vaše požadavky, vypracovat nabídku? Kontaktujte naše obchodní zástupce.

Cenová soustava ÚRS a veřejné zakázky

Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účinné od 1. 10. 2016. Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy umožňují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách www.cs-urs.cz.

Potřebujete další informace?