KROS 4

KROS 4 - profesionální rozpočtování staveb

Tvořte snadno rozpočty přímo z projektu nebo automaticky oceňte poptávky na stavební práce. Získejte kontrolu nad svými náklady i průběhem realizace a poskytněte partnerovi profesionální podklady ve všech fázích přípravy a realizace stavby. Program KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky.

Obsahuje jedinečnou Cenovou soustavu ÚRS, která je datovým standardem pro oceňování staveb v České republice. Je oblíbený pro svou intuitivnost a automatické funkce, které výrazně zjednoduší práci všem účastníkům stavebního procesu.


Proč právě KROS 4?

Varianty programu KROS a Cenové soustavy ÚRS

  Chcete poradit? Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme vybrat vhodnou variantu.   

Lite

Tvorba položkového rozpočtu
2 100 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně multilicence 800 Kč/měs. Objednat
Data
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Databáze RYRO
Moduly KROS
 • Nabídkový rozpočet
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele
Online nástroje
 • Průběh výstavby
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové úložiště 100GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace

Basic

Rozpočty pod kontrolou
2 900 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně multilicence 1 050 Kč/měs. Objednat
Data
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Databáze RYRO
Moduly KROS
 • Nabídkový rozpočet
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele
Online nástroje
 • Průběh výstavby
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové úložiště 100GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace
Nejvýhodnější

Standard

Profesionální příprava zakázek
3 200 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně multilicence 1 300 Kč/měs. Objednat
Data
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Databáze RYRO
Moduly KROS
 • Nabídkový rozpočet
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele
Online nástroje
 • Průběh výstavby
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové úložiště 100GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace

Premium

Řízení a vyhodnocení zakázek
3 900 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně multilicence 1 750 Kč/měs. Objednat
Data
 • Katalogy ÚRS
 • Rozbory nákladů
 • Databáze RYRO
Moduly KROS
 • Nabídkový rozpočet
 • Kalkulace nákladů
 • Harmonogram výstavby
 • Oferta - vyhodnocení nabídek
 • Rozpočtové ukazatele
Online nástroje
 • Průběh výstavby
 • Vzorové rozpočty
 • Cloudové úložiště 100GB
 • Ocenění z 2D/3D projektu
 • Prohlížení dokumentace

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Řekli o SW KROS


Popisy modulů a ukázky z programu

Data v programu KROS

Katalogy ÚRS

Kompletní databáze Cenové soustavy ÚRS – nejpoužívanější podklady pro ocenění stavebních a montážních prací včetně databází materiálů a výrobků.

Rozbory nákladů

Detailní kalkulace položek Cenové soustavy ÚRS, tj. započtených materiálů, mezd, strojů, ostatních přímých nákladů, režií a zisku.

Databáze RYRO

Agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí velice rychle ocenit pozemní stavbu, a to jak bytovou, tak i nebytovou.


Popis modulů systému KROS 4

Nabídkový rozpočet

Zahrnuje tvorbu rozpočtu a výkazu výměr, nabídek, ocenění slepého rozpočtu/zadání, kontrolu rozpočtu, široké možnosti úprav údajů a cen, tvorbu vlastních položek a verzí rozpočtu.

Kalkulace nákladů

Modul pro snadnou kalkulaci nákladů vlastních prací a subdodávek, tvorbu a úpravu rozborů položek (materiály, profese, stroje,…), nastavení vlastní režijních nákladů a plánovaného zisku, výpisy materiálů, mezd a strojů.

Harmonogram výstavby

Nástroj pro časové plánování zahrnuje snadné sestavení harmonogramu a finančního plánu v přímé vazbě na rozpočet. Snadné technologické kloubení činností. Tisk i export do XLSX nebo PDF.

Oferta

Modul pro zpracování výběrových řízení na stavební práce celých zakázek i subdodávek, tj. vytvoření poptávky, zadání kritérií hodnocení uchazečů, porovnání a vyhodnocení nabídek, zapracování výsledku do rozpočtu.

Rozpočtové ukazatele

Umožňuje práci s rozpočtovými ukazateli stavebních objektů, rychlé sestavení nabídkového propočtu pomocí cenových ukazatelů, tvorba vlastních firemních ukazatelů z realizovaných objektů.


Online nástroje

Průběh výstavby

Aplikace pro přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby během realizace. Umožňuje snadno zadávat výkony, připomínkovat realizaci a schvalovat podklady odkudkoliv a online.

Změny během výstavby

Aplikace pro snadné vyhodnocení vlivu změn na původní rozpočet. Samozřejmostí jsou široké možnosti nastavení pohledů. Původní i změnové položky jsou seřazeny pro větší přehled přímo pod sebou. Součástí aplikace jsou exporty rekapitulací i rozpočtů změnových listů.

Vzorové rozpočty

Jedinečný nástroj pro rychlou tvorbu rozpočtu pomocí zápisu celých konstrukčních skladeb nebo vzorových rozpočtů ze Stavební knihovny. Databáze se neustále doplňuje a obsahuje přes tisíc rozpočtů skladeb a typových rozpočtů.

Cloudové úložiště

Internetové úložiště pro přehlednou evidenci dokumentů ke každému projektu, archivaci a snadnou komunikaci sdílením souborů s partnery včetně možnosti nastavení přístupových oprávnění.

Ocenění z 2D/3D projektu

Modul pro zobrazení, přenosu výměr a ocenění celého 3D modelu (IFC) pomocí Cenové soustavy ÚRS, promítnutí rozpočtu a cen do BIM modelu, vyhodnocení změn v 3D dokumentaci.

Výměry

Nástroj pro spojení rozpočtu s projektovou dokumentací. Aplikace umožňuje prohlížení projektové dokumentace a odečet výměr s možným přenosem do rozpočtu. Modul umožňuje práci se soubory ve formátu DWG a PDF.


Prémiové moduly

Inteligentní importy

Oblíbený modul pro výrazné zrychlení ocenění zadání ve formátech MS Excel, XML, PDF a výstupů jiných SW. Umožňuje automatické zpracování standardních dokumentů a pomáhá při importu neznámých formátů rozpočtů.

Materiály online

Aktuální databáze obsahující přes 1 milion položek materiálů a výrobků od předních výrobců stavebních materiálů a stavebnin. Modul umožňuje zápis materiálů do rozpočtu s informacemi od výrobce.

Asistent rozpočtáře

Pomocník, který vás formou krátkých článků i konkrétních příkladů provede problematikou rozpočtování. Tipy a rady pro ovládání programu a užití Cenové soustavy ÚRS vytvořené na základě častých dotazů od uživatelů.

Uživatelská podpora

Předností programu KROS 4 je komfortní uživatelská podpora. V rámci platného balíku služeb zákaznické podpory má každý uživatel k dispozici:

 • službu zákaznické podpory HOT-LINE (podpora po telefonu, e-mailu)
 • prémiové moduly:
  • Materiály online – databáze výrobců materiálů a stavebnin
  • Inteligentní importy – pro snadné importování rozpočtů z excelu
  • Asistent rozpočtáře, aj.
 • nejnovější verze programu (upgrade)

Balík služeb zákaznické podpory je poskytován ZDARMA do konce následujícího kalendářního pololetí od pololetí, ve kterém byl program zakoupen.

Bližší informace

Doporučená technická konfigurace

Operační systém: Microsoft Windows 10/11
Procesor: dvoujádrový 2,4 GHz (Intel Core nebo odpovídající AMD) a vyšší
Operační paměť (RAM): 8,0 GB RAM
Pevný disk: SSD, 10 GB volného místa pro instalaci + uživatelská data
Konektivita: připojení k internetu
Rozlišení obrazovky: 1366 x 768 a vyšší
Grafická karta (VGA): vyhovuje jakákoliv, která odpovídá standardním požadavkům pro kancelářské počítače
Webový prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (verze 79 a novější)
Jiné: MS Office 2010 a vyšší

Uživatelé programu

Stavební firmy (generální dodavatelé)

sestavy programu určené pro import a ocenění poptávek, tvorbu nabídek, kalkulace vlastních nákladů a subdodávek, přípravu finančních plánů a harmonogramů, controlling nákladů v realizaci a další

S KROS 4 získáte:

 • snadné univerzální importy elektronických poptávek a nástroje pro jejich ocenění
 • široké možnosti kalkulace nákladů – materiály, mzdy, stroje, režie
 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS, včetně možností úprav a tvorby vlastních databází
 • jednoduchý nástroj pro výběr subdodavatelů
 • tvorbu harmonogramů přímo z rozpočtu
 • soupisy provedených prací a kontroly nákladů v realizaci
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy

Reference:
Metrostav a.s., Skanska a.s., OHL ŽS a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a. s., Subterra a.s.., BERGER BOHEMIA a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., POHL cz, a.s., PSG-International a.s., Čermák a Hrachovec a.s., Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o, …

Doporučené varianty: STANDARD, PREMIUM + OFERTA


Investoři a správci majetku (soukromí, veřejní, developeři)

sestavy programu určené pro odhad nebo kontrolu investičních nákladů, porovnání nabídek uchazečů, zpracování soupisů prací, sledování provedených prací v realizaci a další

S KROS 4 získáte:

 • porovnání cenových nabídek zhotovitelů/uchazečů s kontrolním rozpočtem nebo databází CS ÚRS
 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • podklady pro tvorbu rychlých orientačních propočtů nákladů stavby i tvorbu podrobných rozpočtů
 • přehledný nástroj pro výběr zhotovitelů
 • sledování provedených prací v realizaci

Reference:
SŽDC, s.o., skupina ČEZ, skupina RWE, Ministerstvo obrany ČR – AHNM, Pražská energetika, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Ohře, s.p. Povodí Odry, s.p., ČEPS, a.s., Úřady měst a obcí (Praha, Ostrava, Olomouc, …), BOSCH DIESEL s.r.o., …

Doporučené varianty: BASIC + OFERTA


Projekční kanceláře a samostatní rozpočtáři

sestavy programu určené pro odhad investičních nákladů stavby, tvorbu soupisů prací s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tvorbu rozpočtů včetně variant a další

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • nástroje pro tvorbu soupisů prací s výkazem výměr a podrobných kontrolních rozpočtů
 • podklady pro rychlé odhady nákladů stavebních objektů pro investora
 • rychlé sestavení rozpočtů pomocí agregovaných položek RYRO
 • profesionální elektronické i tiskové výstupy

Reference:
PRAGOPROJEKT a.s., VPÚ Deco Praha a.s., SYSTHERM s.r.o., Chemoprojekt a.s., Kovoprojekta Brno a.s., ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., Pontex s.r.o., SUDOP Project Plzeň a.s., PUDIS, a.s., RWE IT Czech, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., …

Doporučené varianty: BASIC, STANDARD


Znalci, konzultanti a poradenství

sestavy programu zaměřené na zpracování posudků a studií, odhady cen stavebních objektů a prací, rozpočty včetně výkazů výměr, kontroly soupisů prací a nabídek a další

S KROS 4 získáte:

 • jedinečnou databázi cen stavebních a montážních prací a materiálů CS ÚRS
 • rozpočtové ukazatele stavebních objektů - RUSO
 • databázi pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb – RYRO
 • nástroj pro tvorbu orientačních propočtů i podrobných rozpočtů

Reference:
Ernst & Young, s.r.o., AMERICAN APRAISAL s.r.o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., EkoWATT CZ s.r.o., AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., …

Doporučené varianty: LITE, BASIC


Řemeslné a specializované firmy

pro tvorbu rozpočtů a nabídek, kalkulací a sledování prostavěnosti řemeslných a specializovaných prací je určen program KROS profi

Školy, studenti

speciální sestavy programu určené pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů na vysokých a středních stavebních školách, pro zpracování bakalářských a diplomových prací

V rámci podpory výuky na školách jsou:

 • každoročně pořádány přednášky a školení přímo na školách
 • vzájemně předávány praktické zkušenosti a znalosti s učiteli a profesory
 • zdarma poskytovány SW nástroje pro výuku studentů
 • od roku 2012 ověřovány znalosti studentů v SW řady KROS a vydávány certifikáty o znalostech v programu
 • a další


Kontakt

Potřebujete více informací, chcete konzultovat Vaše požadavky, vypracovat nabídku? Kontaktujte naše obchodní zástupce.

Cenová soustava ÚRS a veřejné zakázky

S programem KROS 4 a Cenovou soustavou ÚRS můžete snadno vytvářet soupisy prací pro veřejné zakázky. Rozpočet vytvářejte jak jste zvyklí, program za vás obstará nezbytné kroky v souladu s legislativou, např. obchodní názvy, transparentní informace o náplni cen apod. Vytvořený rozpočet lze kdykoliv přepnout do režimu Veřejná zakázka. Hotový rozpočet pak jednoduše vyexportujete do předepsaného formátu.

Cenová soustava ÚRS splňuje legislativní požadavky dle zákona č. 166/2023 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 16. 07. 2023 a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním znění.

Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy umožňují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách www.cs-urs.cz.

Potřebujete další informace?