Software a data

Software a data

Společnost ÚRS CZ tvoří a dodává stavební software a komplexní podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.


KROS – stavební rozpočty, kalkulace, řízení výroby

Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný stavební software v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací, výrobků a materiálů. Program je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. Více o SW KROS

KROS profi - zjednodušená varianta pro řemeslné firmy

Cenově zvýhodněná varianta systému KROS 4 pro řemeslné a specializované firmy – kombinace komfortního programu KROS 4 s výběrem omezeného počtu katalogů stavebních prací ÚRS a databází souvisejících materiálů (SPCM). Více o SW KROS profi.

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí programů řady KROS. Více o CS ÚRSPOLAR – oceňování pojistných událostí

Nejpoužívanější program pro oceňování stavebních prací a škod na stavebních objektech v ČR. Skládá se ze dvou částí: funkčně upraveného programu KROS a databáze POLAR - speciálních položek agregovaných ze standardních položek katalogů směrných cen stavební prací. Více o SW POLAR