Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Během roku 2021 a 2022 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový nárůst cen významných stavebních materiálů během realizace konkrétní stavby není zhotovitel schopen pokrýt z vlastní rizikové rezervy. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2022. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2022. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2022/I až 2022/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2022

Hrubá stavba

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
překlady a stropní prvky keramické 1,000
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,046
zdicí materiály keramické 0,998
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,039
ztracené bednění 1,063

Betony, malty, fasády

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
beton čerstvý 1,178
cement 1,075
přísady, příměsi, urychlovače 0,994
sádry 1,006
suché směsi - beton 1,001
suché směsi - lepidla 1,029
suché směsi - malty 1,006
suché směsi - omítky 1,005

Pozemní komunikace

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
asfaltové směsi 1,000

Izolace

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,000
asfaltové pásy 1,008
desky fenolické 1,000
geotextilie 1,000
hydroizolační fólie 1,013
hydroizolační stěrky a nátěry 0,994
izolace dřevovláknité 1,000
lepidla a tmely izolační 0,999
minerální vata 1,001
polystyren extrudovaný XPS 0,972
polystyren pěnový EPS 0,946
technické izolace pěnové 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,028

Střechy, odvodnění

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
asfaltové šindele 1,001
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000
klempířské prvky hliníkové 0,993
klempířské prvky měděné 1,003
klempířské prvky pozinkované 1,014
klempířské prvky titanzinkové 0,990
krytina betonová 0,999
krytina pálená 1,015
krytina plechová 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
komínové systémy 1,002
odkouření 1,020

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
desky polykarbonátové 1,030
desky sklolaminátové 1,000
dveře interiérové 1,008
dveřní kování a zámky 1,003
dveřní pouzdra 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,000
okna střešní Al 1,005
okna střešní dřevěná 1,000
okna střešní plastová 1,000
světlíky a světlovody 1,000
zárubně obložkové 1,000
zárubně ocelové 1,001

Vodovod a topení

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
armatury (potrubí) 1,032
čerpací technika 1,014
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,007
kotle plynové 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,008
potrubí a tvarovky plastové PE 1,030
potrubí a tvarovky plastové PP-R 0,959
radiátory koupelnové trubkové 1,001
tvarovky mosazné 1,022
tvarovky pozinkované 1,019

Sanita

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
baterie vodovodní 1,000
sifony a rohové ventily 0,968
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000
zařizovací předměty keramické 1,030
zařizovací předměty nerezové 1,011
zařizovací předměty smaltované 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
drenáže a odvodnění 1,002
nádrže na dešťovou vodu 1,000
potrubí kanalizační KG 1,000
potrubí odpadní HT 0,998

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
mřížky větrací 1,000
rozvody hliník 1,000
rozvody plast 1,000
rozvody pozink 1,000
ventilátory 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
hromosvody a uzemnění 1,016
kabely a vodiče hliníkové 1,000
kabely a vodiče měděné 1,006
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,021
kabely silové bezhalogenové 1,000
pojistky a modulární přístroje 1,023
rozvodnice a rozváděče 1,008
světelné zdroje 1,002
svítidla exteriérová 1,003
svítidla interiérová 0,975
tlačítka a zásuvky 1,007
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,006

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
desky cementovláknité 1,088
desky dřevoštěpkové (osb) 0,989
desky sádrokartonové 1,000
desky sádrovláknité 1,047
konstrukční řezivo - hranoly 0,999
konstrukční řezivo - latě, prkna 1,002
palubky 0,957
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,974

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
barvy interiérové 1,008
barvy na dřevo 0,984
barvy na kovy 0,998
dlažby betonové venkovní 1,044
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,002
lepidla montážní pěnová 0,988
maziva 1,013
obklady a dlažby kamenné 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000
obklady plastové 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,004
podlahy dřevěné 0,991
podlahy laminátové 0,989
stěrky samonivelační, finální 1,012
terasy dřevoplastové 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
kamenivo 1,005
kamenivo keramické 1,031

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,057
ploty betonové 1,026
ploty drátěné 1,001
ploty dřevoplastové 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
betonářské tyče 0,966
distanční prvky 1,000
kari sítě 0,961
ocel profilová 0,990
spojovací materiál 0,990

Interiérové vybavení

                                                                                 2023/I 2023/II 2023/III 2023/IV 2023/V 2023/VI
půdní schody dřevěné 1,000