Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Během roku 2021 a 2022 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový nárůst cen významných stavebních materiálů během realizace konkrétní stavby není zhotovitel schopen pokrýt z vlastní rizikové rezervy. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2022. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2022. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2022/I až 2022/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2022

Hrubá stavba

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
překlady a stropní prvky keramické 1,086 1,049 0,989 1,013 1,000
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,060 1,000 1,111 1,000 1,013
zdicí materiály keramické 1,052 1,079 0,986 1,022 0,994
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,027 1,000 1,035 1,026 1,010
ztracené bednění 1,000 0,969 0,995 1,089 1,010

Betony, malty, fasády

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
beton čerstvý 1,072 1,000 1,000 1,000 1,000
cement 1,000 1,000 0,997 1,079 1,006
přísady, příměsi, urychlovače 1,029 1,000 1,000 1,020 1,000
sádry 1,231 1,074 1,000 0,972 1,000
suché směsi - beton 1,014 1,037 1,000 1,033 1,010
suché směsi - lepidla 1,017 1,000 1,017 1,043 1,000
suché směsi - malty 1,030 1,048 1,003 1,027 1,000
suché směsi - omítky 1,030 1,048 1,013 1,017 1,000

Pozemní komunikace

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
asfaltové směsi 1,000 1,012 1,078 1,094 1,000

Izolace

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,151 1,025 1,000 1,030 1,342
asfaltové pásy 1,073 1,013 1,057 1,153 1,108
desky fenolické 1,000 1,000 1,073 1,075 1,106
geotextilie 1,033 1,028 1,065 1,062 1,000
hydroizolační fólie 1,029 1,011 1,001 1,047 0,997
hydroizolační stěrky a nátěry 1,039 1,003 1,000 1,017 1,000
izolace dřevovláknité 1,000 1,000 1,029 1,077 1,086
lepidla a tmely izolační 1,058 1,000 1,008 1,049 1,000
minerální vata 1,000 1,009 1,035 1,224 0,979
polystyren extrudovaný XPS 1,016 0,983 1,017 1,248 0,958
polystyren pěnový EPS 1,015 0,992 1,312 1,429 1,013
technické izolace pěnové 1,000 1,024 1,000 1,010 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 1,000 1,195 0,993

Střechy, odvodnění

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
asfaltové šindele 1,014 1,000 1,030 1,097 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,121 1,000 1,000 1,000 1,011
klempířské prvky hliníkové 1,059 0,971 1,000 1,015 1,004
klempířské prvky měděné 1,006 1,006 1,014 1,072 1,000
klempířské prvky pozinkované 1,000 1,000 1,002 1,043 1,000
klempířské prvky titanzinkové 1,016 0,998 1,022 1,085 1,000
krytina betonová 1,001 1,000 1,005 1,057 1,019
krytina pálená 1,118 1,000 1,000 1,098 1,000
krytina plechová 1,006 1,000 1,000 1,063 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
komínové systémy 1,079 1,021 1,000 1,007 1,085
odkouření 1,000 1,000 1,000 1,000 1,050

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
desky polykarbonátové 0,996 0,993 0,972 1,092 0,989
desky sklolaminátové 1,018 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,016 1,000
dveřní kování a zámky 1,025 1,052 1,000 1,012 1,000
dveřní pouzdra 1,013 1,000 1,000 1,082 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,000 1,043 1,033 1,000 0,999
okna střešní Al 1,000 1,000 1,052 1,000 1,000
okna střešní dřevěná 1,000 1,078 1,010 1,000 1,000
okna střešní plastová 1,000 1,000 1,070 1,000 1,000
světlíky a světlovody 1,008 1,061 1,000 1,020 1,000
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,029 1,000
zárubně ocelové 1,000 1,078 1,000 1,000 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
armatury (potrubí) 1,003 1,022 0,966 1,038 1,000
čerpací technika 1,000 1,009 1,078 1,026 1,000
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,046 1,001 1,000 1,014 1,000
kotle plynové 1,007 1,000 1,006 1,018 1,014
potrubí a tvarovky měděné 0,999 1,004 1,000 1,022 1,000
potrubí a tvarovky plastové PE 1,000 1,056 1,000 1,081 1,000
potrubí a tvarovky plastové PP-R 0,964 1,000 1,000 1,095 1,043
radiátory koupelnové trubkové 1,000 1,000 1,000 0,956 1,000
tvarovky mosazné 1,195 1,000 1,000 1,013 0,950
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,068 1,000

Sanita

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
baterie vodovodní 1,000 1,103 1,001 1,002 1,000
sifony a rohové ventily 1,000 1,011 1,064 0,994 1,001
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,079 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,018 1,062 1,000
zařizovací předměty keramické 1,059 1,000 1,047 1,035 1,000
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,103 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,004 1,000 1,041 1,062
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,017 1,013 1,045 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
drenáže a odvodnění 1,001 1,045 0,992 1,001 1,000
nádrže na dešťovou vodu 1,017 1,000 1,000 1,099 1,000
potrubí kanalizační KG 1,078 1,000 1,000 1,002 0,981
potrubí odpadní HT 1,076 1,000 1,003 1,016 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
mřížky větrací 1,000 0,985 1,000 1,104 1,000
rozvody hliník 1,000 1,000 1,000 1,142 1,000
rozvody plast 1,000 1,000 1,000 1,095 1,000
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,128 1,000
ventilátory 1,000 1,000 1,068 1,032 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
hromosvody a uzemnění 1,036 0,982 1,000 1,044 0,994
kabely a vodiče hliníkové 1,058 1,044 1,075 1,028 1,000
kabely a vodiče měděné 0,987 0,996 1,066 1,033 0,981
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,029 0,990 1,004 1,066 1,000
kabely silové bezhalogenové 1,048 1,007 0,986 1,004 1,000
pojistky a modulární přístroje 1,012 1,000 1,007 1,031 1,009
rozvodnice a rozváděče 1,012 1,002 1,003 1,034 1,002
světelné zdroje 1,056 1,002 1,002 1,019 1,017
svítidla exteriérová 1,001 1,000 1,079 1,000 0,974
svítidla interiérová 1,018 0,992 1,120 1,015 0,983
tlačítka a zásuvky 1,017 0,984 1,019 1,082 1,055
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,009 0,999 1,013 1,031 1,037

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
desky cementovláknité 1,000 0,996 1,000 1,093 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 1,000 0,932 1,000 1,212 0,997
desky sádrokartonové 1,102 1,002 1,000 1,120 1,005
desky sádrovláknité 1,041 0,993 1,000 1,099 0,987
konstrukční řezivo - hranoly 1,020 1,000 1,042 0,995 0,991
konstrukční řezivo - latě, prkna 1,026 1,000 1,145 1,051 0,980
palubky 0,891 1,002 1,000 1,000 1,091
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,000 0,970 1,326 1,032 0,889

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
barvy interiérové 1,000 0,998 1,000 1,023 0,996
barvy na dřevo 0,982 1,000 1,032 1,026 0,988
barvy na kovy 1,083 1,000 1,000 1,013 0,992
dlažby betonové venkovní 1,000 1,000 1,000 1,055 0,999
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,036 1,003 1,000 1,027 1,000
lepidla montážní pěnová 1,044 0,999 1,000 1,000 1,000
maziva 1,069 1,000 1,012 1,029 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,067 1,000 1,010 1,000 0,989
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 1,042 1,230 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,024 1,007 1,000 1,008 1,000
podlahy dřevěné 0,957 1,000 1,000 1,000 1,046
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,072 1,000
stěrky samonivelační, finální 1,015 1,033 1,017 1,033 1,014
terasy dřevoplastové 0,922 0,997 0,997 0,968 1,010

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
kamenivo 1,027 1,000 1,000 1,035 1,000
kamenivo keramické 1,150 1,000 1,000 1,025 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,000 1,000 1,000 1,042 1,001
ploty betonové 1,000 1,000 1,000 1,057 0,996
ploty drátěné 1,003 1,000 1,014 1,111 1,024
ploty dřevoplastové 0,975 1,000 1,000 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
betonářské tyče 1,004 1,104 1,434 0,959 0,829
distanční prvky 1,013 1,018 1,000 1,010 1,000
kari sítě 0,940 1,062 1,710 0,952 0,881
ocel profilová 1,083 1,046 1,449 1,006 0,931
spojovací materiál 1,006 1,000 1,001 1,021 0,998

Interiérové vybavení

                                                                                 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV 2022/V 2022/VI
půdní schody dřevěné 1,000 1,001 1,038 1,000 1,000