Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Během roku 2021 a 2022 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový nárůst cen významných stavebních materiálů během realizace konkrétní stavby není zhotovitel schopen pokrýt z vlastní rizikové rezervy. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2022. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2022. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2022/I až 2022/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2022

Hrubá stavba

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
překlady a stropní prvky keramické 1,000
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000
zdicí materiály keramické 0,999
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000
ztracené bednění 1,007

Betony, malty, fasády

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
beton čerstvý 1,000
cement 1,001
přísady, příměsi, urychlovače 1,025
sádry 1,002
suché směsi - beton 1,019
suché směsi - lepidla 1,001
suché směsi - malty 1,008
suché směsi - omítky 1,014

Pozemní komunikace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové směsi 1,000

Izolace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové nátěry a čističe 1,000
asfaltové pásy 1,033
desky fenolické 1,000
geotextilie 1,000
hydroizolační fólie 1,006
hydroizolační stěrky a nátěry 1,001
izolace dřevovláknité 1,018
lepidla a tmely izolační 1,003
minerální vata 0,995
polystyren extrudovaný XPS 0,999
polystyren pěnový EPS 0,973
technické izolace pěnové 1,011
technické izolace z minerálních vláken 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové šindele 1,007
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,055
klempířské prvky hliníkové 1,000
klempířské prvky měděné 0,943
klempířské prvky pozinkované 1,005
klempířské prvky titanzinkové 0,975
krytina betonová 1,020
krytina pálená 1,001
krytina plechová 1,004

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
komínové systémy 1,005
odkouření 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
desky polykarbonátové 1,000
desky sklolaminátové 1,066
dveře interiérové 1,000
dveřní kování a zámky 1,001
dveřní pouzdra 1,006
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,010
okna střešní Al 1,000
okna střešní dřevěná 1,010
okna střešní plastová 1,018
světlíky a světlovody 1,009
zárubně obložkové 1,000
zárubně ocelové 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
armatury (potrubí) 1,005
čerpací technika 0,996
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,015
kotle plynové 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,000
potrubí a tvarovky plastové PE 1,013
potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,000
radiátory koupelnové trubkové 0,999
tvarovky mosazné 1,000
tvarovky pozinkované 1,013

Sanita

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
baterie vodovodní 1,000
sifony a rohové ventily 1,001
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000
zařizovací předměty keramické 1,035
zařizovací předměty nerezové 1,000
zařizovací předměty smaltované 0,964
zařizovací předměty z litého mramoru 0,996

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
drenáže a odvodnění 1,016
nádrže na dešťovou vodu 1,016
potrubí kanalizační KG 1,003
potrubí odpadní HT 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
mřížky větrací 1,003
rozvody hliník 1,000
rozvody plast 0,997
rozvody pozink 1,000
ventilátory 1,002

Elektromateriál

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
hromosvody a uzemnění 1,004
kabely a vodiče hliníkové 1,000
kabely a vodiče měděné 1,012
kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,984
kabely silové bezhalogenové 1,000
pojistky a modulární přístroje 1,001
rozvodnice a rozváděče 1,001
světelné zdroje 1,010
svítidla exteriérová 0,998
svítidla interiérová 1,019
tlačítka a zásuvky 1,000
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,002

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
desky cementovláknité 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 0,967
desky sádrokartonové 1,001
desky sádrovláknité 1,000
konstrukční řezivo - hranoly 1,000
konstrukční řezivo - latě, prkna 1,000
palubky 0,974
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,966

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
barvy interiérové 0,997
barvy na dřevo 0,994
barvy na kovy 1,005
dlažby betonové venkovní 1,001
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,998
lepidla montážní pěnová 0,999
maziva 1,004
obklady a dlažby kamenné 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000
obklady plastové 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000
podlahy dřevěné 1,007
podlahy laminátové 1,004
stěrky samonivelační, finální 1,006
terasy dřevoplastové 0,998

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
kamenivo 1,001
kamenivo keramické 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,000
ploty betonové 1,006
ploty drátěné 1,000
ploty dřevoplastové 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
betonářské tyče 0,946
distanční prvky 1,000
kari sítě 0,880
ocel profilová 0,911
spojovací materiál 1,004

Interiérové vybavení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
půdní schody dřevěné 1,001