Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2023

Hrubá stavba

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
překlady a stropní prvky keramické 0,979 1,000 0,999 0,993 0,992
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 0,998 0,990 1,017 1,000 1,000
zdicí materiály keramické 0,976 0,993 1,003 0,986 1,007
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 0,995 1,010 1,003 0,998 1,002
ztracené bednění 1,046 0,991 0,975 1,027 1,004

Betony, malty, fasády

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
beton čerstvý 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
cement 1,000 0,996 1,010 0,995 1,002
přísady, příměsi, urychlovače 1,002 0,998 1,004 0,997 1,000
sádry 1,000 0,995 1,007 0,997 1,000
suché směsi - beton 1,002 1,002 0,999 0,999 1,000
suché směsi - lepidla 0,996 0,999 0,994 1,014 0,999
suché směsi - malty 1,001 1,002 0,998 1,002 1,000
suché směsi - omítky 0,997 1,004 0,999 1,003 1,000

Pozemní komunikace

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
asfaltové směsi 0,996 1,000 1,014 1,000 1,000

Izolace

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
asfaltové nátěry a čističe 0,999 1,006 1,000 1,001 0,997
asfaltové pásy 0,976 0,998 0,998 0,999 1,001
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
geotextilie 0,997 1,007 1,000 1,000 0,998
hydroizolační fólie 1,021 0,997 0,984 1,022 1,000
hydroizolační stěrky a nátěry 0,994 0,998 1,005 0,985 0,999
izolace dřevovláknité 0,998 1,000 1,000 1,004 1,006
lepidla a tmely izolační 1,000 0,997 0,999 1,002 1,000
minerální vata 1,003 0,985 0,995 0,997 0,997
polystyren extrudovaný XPS 0,990 0,966 1,038 0,987 0,998
polystyren pěnový EPS 0,987 1,067 1,106 1,003 0,959
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 0,992 1,000 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
asfaltové šindele 1,000 1,001 0,995 1,000 1,001
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 0,994 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky pozinkované 1,000 0,967 1,001 0,996 1,002
klempířské prvky titanzinkové 1,000 1,011 0,990 1,011 1,001
krytina betonová 1,000 0,979 1,000 0,998 1,000
krytina pálená 1,000 0,998 0,999 1,000 1,000
krytina plechová 1,000 0,976 0,997 1,000 0,956

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
komínové systémy 0,997 1,019 1,000 1,000 1,000
odkouření 1,000 0,987 1,000 1,000 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
desky polykarbonátové 0,971 1,000 1,001 1,000 1,000
desky sklolaminátové 1,000 1,008 0,999 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 0,998 0,999 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 1,004 1,000 1,000 0,993 1,007
dveřní pouzdra 1,000 0,985 1,000 1,000 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 0,999 1,001 1,000 0,999 1,002
okna střešní Al 1,000 1,000 1,000 1,036 1,000
okna střešní dřevěná 1,000 1,003 1,000 1,000 1,000
okna střešní plastová 1,000 1,000 0,999 1,001 1,000
světlíky a světlovody 1,000 1,000 1,000 1,001 0,999
zárubně obložkové 1,000 1,017 1,000 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,000 1,001 1,000 0,994 1,007

Vodovod a topení

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
armatury (potrubí) 1,000 1,001 1,012 1,006 1,000
čerpací technika 1,000 1,000 0,995 1,009 0,999
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,002 0,993 0,993 0,962 0,989
kotle plynové 1,000 0,991 1,007 1,000 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,001 0,999 0,995 0,999 0,999
potrubí a tvarovky plastové PE 1,005 1,000 0,996 1,004 1,000
potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
radiátory koupelnové trubkové 1,002 1,000 0,994 1,006 1,000
tvarovky mosazné 1,000 1,002 1,000 1,000 1,000
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
baterie vodovodní 1,000 0,999 1,001 0,987 1,002
sifony a rohové ventily 0,999 1,005 1,001 0,990 1,000
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,000 0,996 1,000
zařizovací předměty keramické 1,000 1,005 1,000 0,996 1,003
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,000 1,000 1,015 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
drenáže a odvodnění 1,002 1,001 1,000 1,009 1,021
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,025 0,982 1,003 1,000
potrubí kanalizační KG 1,009 0,999 1,000 1,000 1,000
potrubí odpadní HT 1,000 0,999 1,000 0,989 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
mřížky větrací 1,000 1,000 0,999 1,001 1,000
rozvody hliník 1,000 1,020 0,996 1,004 1,000
rozvody plast 0,994 1,000 1,000 1,000 1,000
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ventilátory 0,989 1,027 1,001 1,032 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
hromosvody a uzemnění 1,008 0,998 0,996 1,008 1,000
kabely a vodiče hliníkové 1,027 0,997 1,018 0,991 0,949
kabely a vodiče měděné 1,018 0,996 1,009 1,005 0,986
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,017 0,998 1,001 1,000 0,997
kabely silové bezhalogenové 1,009 0,998 1,004 0,998 0,998
pojistky a modulární přístroje 0,984 1,036 1,000 1,008 1,000
rozvodnice a rozváděče 0,998 1,021 0,999 1,000 0,994
světelné zdroje 1,000 0,990 0,996 1,014 0,983
svítidla exteriérová 0,992 1,000 1,006 1,008 0,988
svítidla interiérová 0,988 1,000 1,000 0,997 0,993
tlačítka a zásuvky 1,000 1,010 1,000 0,996 1,002
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 0,994 0,980 0,997 1,003 0,991

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
desky cementovláknité 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 1,000 0,970 0,995 1,005 0,999
desky sádrokartonové 1,006 0,997 1,002 1,003 0,999
desky sádrovláknité 1,010 1,000 0,998 1,002 1,000
konstrukční řezivo - hranoly 0,999 0,995 1,000 0,986 1,000
konstrukční řezivo - latě, prkna 0,982 1,000 1,000 0,994 1,000
palubky 0,997 0,990 1,002 0,992 1,010
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,980 0,985 0,994 0,988 0,991

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
barvy interiérové 1,000 0,999 1,000 1,002 0,999
barvy na dřevo 0,999 1,000 1,001 1,017 1,003
barvy na kovy 0,996 1,022 0,998 1,002 1,000
dlažby betonové venkovní 0,998 1,002 0,998 1,000 1,000
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,999 1,002 0,992 0,998 0,998
lepidla montážní pěnová 0,999 0,999 1,001 0,993 0,994
maziva 1,000 1,003 1,000 0,989 0,999
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 0,968 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 0,999 1,002 0,997 1,000 1,000
podlahy dřevěné 1,000 0,985 1,000 1,000 1,000
podlahy laminátové 1,000 1,003 1,000 1,000 1,003
stěrky samonivelační, finální 0,998 1,000 1,006 0,998 1,000
terasy dřevoplastové 1,000 1,003 0,998 1,000 1,003

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
kamenivo 1,000 1,002 0,998 1,002 1,012
kamenivo keramické 0,983 1,000 1,017 1,000 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 0,999 1,005 0,994 0,998 1,004
ploty betonové 1,000 1,000 1,007 1,001 1,000
ploty drátěné 1,000 1,011 0,993 0,989 0,987
ploty dřevoplastové 1,000 1,004 0,988 1,002 1,012

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
betonářské tyče 0,974 0,973 1,036 0,994 0,999
distanční prvky 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
kari sítě 0,996 0,956 1,037 0,961 1,001
ocel profilová 0,985 1,001 0,963 0,999 0,989
spojovací materiál 0,992 1,000 1,000 0,996 0,999

Interiérové vybavení

                                                                                 2023/VII 2023/VIII 2023/IX 2023/X 2023/XI 2023/XII
půdní schody dřevěné 1,000 1,000 1,000 0,999 1,001