Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Během roku 2021 a 2022 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový nárůst cen významných stavebních materiálů během realizace konkrétní stavby není zhotovitel schopen pokrýt z vlastní rizikové rezervy. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2022. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2022. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2022/I až 2022/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2022

Hrubá stavba

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
překlady a stropní prvky keramické 1,000 1,006 0,985 1,003 1,001
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,001 1,029 1,025 1,003
zdicí materiály keramické 0,999 1,000 0,989 1,017 1,000
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,000 1,030 1,023 1,004
ztracené bednění 1,007 1,000 1,000 0,969 0,996

Betony, malty, fasády

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
beton čerstvý 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
cement 1,001 1,000 1,008 0,998 0,997
přísady, příměsi, urychlovače 1,025 1,001 1,000 1,000 1,005
sádry 1,002 1,003 1,022 0,997 0,997
suché směsi - beton 1,019 1,028 1,009 1,004 0,998
suché směsi - lepidla 1,001 1,007 0,996 1,004 0,986
suché směsi - malty 1,008 1,012 1,021 1,005 1,000
suché směsi - omítky 1,014 1,020 1,008 1,013 1,002

Pozemní komunikace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové směsi 1,000 1,043 1,000 1,013 1,000

Izolace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové nátěry a čističe 1,000 0,998 1,003 1,005 0,999
asfaltové pásy 1,033 1,001 0,998 1,014 0,982
desky fenolické 1,000 1,000 1,012 1,000 1,000
geotextilie 1,000 1,000 0,977 1,000 1,000
hydroizolační fólie 1,006 0,992 1,000 0,986 1,007
hydroizolační stěrky a nátěry 1,001 1,004 1,003 1,001 1,001
izolace dřevovláknité 1,018 0,980 0,971 1,002 1,009
lepidla a tmely izolační 1,003 1,002 0,998 0,999 0,998
minerální vata 0,995 0,929 1,005 1,001 1,005
polystyren extrudovaný XPS 0,999 0,947 0,924 1,001 1,000
polystyren pěnový EPS 0,973 0,888 0,891 0,922 0,985
technické izolace pěnové 1,011 1,000 1,000 0,958 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
asfaltové šindele 1,007 1,018 1,002 1,006 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,055 1,000 1,000 1,010 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 0,943 1,013 0,999 1,031 1,000
klempířské prvky pozinkované 1,005 1,002 0,992 1,000 1,002
klempířské prvky titanzinkové 0,975 1,012 1,026 0,996 0,979
krytina betonová 1,020 1,001 0,997 1,000 1,075
krytina pálená 1,001 1,000 0,998 1,000 1,000
krytina plechová 1,004 0,998 0,962 0,994 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
komínové systémy 1,005 1,002 0,996 1,001 1,000
odkouření 1,000 1,000 0,999 1,007 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
desky polykarbonátové 1,000 0,964 0,991 1,000 1,000
desky sklolaminátové 1,066 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,000 0,984
dveřní kování a zámky 1,001 1,003 1,001 1,012 0,997
dveřní pouzdra 1,006 1,000 1,000 1,000 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,010 1,001 1,001 1,001 1,000
okna střešní Al 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
okna střešní dřevěná 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000
okna střešní plastová 1,018 1,000 1,000 1,000 1,001
světlíky a světlovody 1,009 1,001 0,996 1,000 0,999
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997
zárubně ocelové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,003

Vodovod a topení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
armatury (potrubí) 1,005 1,000 1,006 1,022 1,003
čerpací technika 0,996 1,000 1,000 1,000 1,000
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,015 1,003 1,015 1,038 1,000
kotle plynové 1,000 1,000 0,995 1,042 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,000 1,000 0,991 0,985 1,000
potrubí a tvarovky plastové PE 1,013 0,990 1,012 1,000 1,000
potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,000 1,000 1,000 0,998 1,000
radiátory koupelnové trubkové 0,999 1,004 1,008 0,994 0,993
tvarovky mosazné 1,000 1,000 1,000 1,001 1,003
tvarovky pozinkované 1,013 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
baterie vodovodní 1,000 1,000 0,996 1,003 1,000
sifony a rohové ventily 1,001 1,008 1,008 0,998 1,001
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,018 0,998 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,000 1,008 1,000
zařizovací předměty keramické 1,035 1,000 0,991 1,046 1,001
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 0,964 1,000 0,980 1,030 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 0,996 1,000 1,000 0,992 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
drenáže a odvodnění 1,016 1,001 0,999 1,008 0,995
nádrže na dešťovou vodu 1,016 1,000 1,007 1,000 0,988
potrubí kanalizační KG 1,003 0,986 0,993 0,995 1,003
potrubí odpadní HT 1,000 1,000 1,000 0,969 0,999

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
mřížky větrací 1,003 1,000 1,000 0,998 0,989
rozvody hliník 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
rozvody plast 0,997 1,000 1,000 1,000 0,998
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ventilátory 1,002 1,007 1,006 1,000 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
hromosvody a uzemnění 1,004 0,981 1,018 1,000 1,008
kabely a vodiče hliníkové 1,000 1,066 1,000 1,000 1,000
kabely a vodiče měděné 1,012 0,935 1,035 0,986 0,995
kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,984 1,007 1,026 1,012 0,981
kabely silové bezhalogenové 1,000 0,991 1,000 1,000 1,000
pojistky a modulární přístroje 1,001 0,995 1,003 1,017 1,007
rozvodnice a rozváděče 1,001 1,000 1,008 1,006 1,018
světelné zdroje 1,010 1,000 1,001 1,017 0,952
svítidla exteriérová 0,998 0,998 1,006 1,007 0,978
svítidla interiérová 1,019 0,986 1,005 1,003 0,975
tlačítka a zásuvky 1,000 1,000 1,001 1,020 0,997
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,002 1,002 0,999 1,003 1,001

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
desky cementovláknité 1,000 0,998 1,000 1,038 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 0,967 0,909 0,990 0,996 0,993
desky sádrokartonové 1,001 0,987 0,999 1,005 1,039
desky sádrovláknité 1,000 1,015 1,020 1,008 0,998
konstrukční řezivo - hranoly 1,000 0,998 1,000 1,001 0,997
konstrukční řezivo - latě, prkna 1,000 0,947 0,992 0,996 1,000
palubky 0,974 1,001 1,000 0,948 0,997
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,966 0,984 0,932 0,973 0,971

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
barvy interiérové 0,997 1,001 1,006 0,996 1,010
barvy na dřevo 0,994 1,019 1,001 1,018 0,996
barvy na kovy 1,005 1,003 1,001 0,995 1,000
dlažby betonové venkovní 1,001 1,003 0,998 0,998 1,001
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,998 1,003 1,004 1,002 0,984
lepidla montážní pěnová 0,999 1,000 0,999 0,992 0,977
maziva 1,004 1,011 1,000 0,999 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,022 0,999 1,020 1,022
obklady plastové 1,000 1,000 0,989 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 1,009 1,001 1,003 0,989
podlahy dřevěné 1,007 1,013 1,000 0,993 1,006
podlahy laminátové 1,004 0,978 1,000 0,987 1,019
stěrky samonivelační, finální 1,006 1,005 0,995 1,004 0,993
terasy dřevoplastové 0,998 0,998 1,000 1,000 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
kamenivo 1,001 1,012 1,006 1,016 1,051
kamenivo keramické 1,000 1,000 1,013 1,032 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,000 1,001 0,998 0,999 1,001
ploty betonové 1,006 1,001 0,998 1,001 1,001
ploty drátěné 1,000 0,988 0,946 0,989 0,977
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 0,996 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
betonářské tyče 0,946 0,966 1,003 0,972 0,954
distanční prvky 1,000 1,000 0,950 1,023 1,000
kari sítě 0,880 0,960 0,967 0,932 0,940
ocel profilová 0,911 0,979 0,996 0,991 0,982
spojovací materiál 1,004 1,001 1,002 1,002 1,000

Interiérové vybavení

                                                                                 2022/VII 2022/VIII 2022/IX 2022/X 2022/XI 2022/XII
půdní schody dřevěné 1,001 1,001 1,000 1,039 1,000