Reference

Reference - uživatelé SW KROS a Cenové soustavy ÚRS

Program řady KROS s Cenovou soustavou ÚRS je nejpoužívanějším systémem pro oceňování stavebních prací v České republice. Program KROS využívá v ČR více než 10 000 uživatelů.

Cenová soustava ÚRS je v současné době standardem v oceňování stavebních konstrukcí a prací a je v České republice nejpoužívanější databází oceňovacích podkladů a nástrojů ve stavebnictví.

Společnost ÚRS CZ získala:

 • Cenu odborných novinářů za Cenovou soustavu ÚRS (IBF 2003)
 • Zlatou medaili za SW pro rozpočtování a kalkulace (IBF 1998)
 • Program KROS byl v listopadu 2014 oceněný medailí Slovak Gold.

Výrobce SW řady KROS (KROS, a.s.) dosáhl nejvyšší možné partnerské úrovně se společností Microsoft. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kompetence a odborových schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft.

Uživateli SW řady KROS a CS ÚRS jsou subjekty ze všech sektorů českého stavebnictví i mimo něj

 • investoři - pro odhad investičních nákladů, stanovení nákladů výstavby, kontrolu cen stavebních děl
 • rozpočtáři - pro vytváření rozpočtů, stanovování a kalkulace individuálních cen
 • projektanti a architekti - pro odhad ceny stavebního díla
 • dodavatelé - pro kalkulování svých nákladů, tvorbu prováděcích rozpočtů
 • soudní znalci - pro vypracování posudků a stanovení stavebních nákladů
 • makléři s nemovitostmi pro odhady cen nemovitostí

Výběr z TOP partnerů

Skanska, a.s.

Společnost Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě a v České republice působí od poloviny devadesátých let. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. Společnost užívá přes 500 licencí SW KROS a Cenové soustavy ÚRS jako hlavní nástroj pro tvorbu nabídek a výrobních kalkulací stavebních prací na skupině SKANSKA. V rámci projektu „Optimalizace procesu přípravy nabídkové ceny“ a „Optimalizace sestavení výrobní kalkulace“, lektoři společnosti ÚRS PRAHA, a.s. proškolili a následně otestovali cca. 600 zaměstnanců firmy a to na znalosti rozpočtování, kalkulací a také na práci s programem KROS a CS ÚRS.

Metrostav, a.s.

Firma Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství. Spolupráce s firmou ÚRS PRAHA, a.s. začala již v devadesátých letech minulého století. Od té doby firma využívá vždy aktuální databázi ÚRS a programu KROS. V současné době užívá ve firmě program KROS a Databázi ÚRS přes 100 uživatelů (především přípravářů a kalkulantů), zejména pro ocenění stavebních zakázek.

SŽDC, s.o.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Program KROS s Cenovou soustavou ÚRS používaly již České dráhy před rokem 2000. Od té doby se počet licencí značně rozšířil a nyní je v obou organizacích téměř 100 licencí programu KROS a Cenové soustavy ÚRS. Obě organizace používají tento nástroj především pro tvorbu rozpočtů, kontrolu cenových nabídek a sledování stavebních zakázek.

Subterra a.s.

Od roku 1992 je Subterra a.s. privátní společnost a dnes patří mezi nejvýznamnější české stavební firmy. Subterra a.s. stále rozšiřuje své aktivity, v občanské, bytové i průmyslové výstavbě. Největší podíl v její produkci představují stavby podzemní a dopravní.

Řekli o SW KROS

Další významní zákazníci z řad institucí státní správy, firem

 • Státní fond životního prostředí České republiky
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Státní pozemkový úřad
 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
 • Lesy ČR, s.p.
 • Úřady měst např.: Praha, Cheb, Písek, Mohelnice, Bechyně, Jablonec nad Nisou, Kladno, Ostrava, Ústí nad Labem, Semily, Tábor, Třebíč, …
 • Hochtief, a.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • COLAS CZ, a.s.
 • KBC Group NV Czech Branch, a.s.
 • Ministerstvo obrany ČR – AHNM
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Magistrát hl. m. Prahy Úřady městských částí Praha 5 a Praha 2
 • Povodí Vltavy, s.p. , Povodí Ohře, s.p. , Povodí Odry, s.p.
 • Ředitelství Silnic a Dálnic innogy
 • Business Services CZ, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Pražská energetika, a.s.
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

...a tisíce dalších firem a organizací