Nástroje pro rozpočty a kalkulace staveb

Stavební SW KROS 4

Profesionální rozpočty a sledování stavebních zakázek.

Cenová soustava ÚRS online

Jednoduchá online aplikace pro prohlížení Cenové soustavy ÚRS.

Aplikace Kubix

Kvalifikované stanovení ceny stavby do 15 minut.

Blog - CS ÚRS

Otázky a odpovědi z rozpočtářské praxe, třídníky, analýzy vývoje cen, podmínky ad.

Kurzy a školení

Kurzy a školení ÚRS

Specializované kurzy oceňování stavebních zakázek.

Klub rozpočtářů

Jediný profesní klub v ČR sdružující aktivní rozpočtáře.

Další

Materiály online

Sortiment stavebních výrobků a materiálů online.

Hledáme nové kolegy!

Podílejte se na určování směru v oceňování staveb.

Aktuální kurzy

Specializované kurzy a semináře pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, project managery, pracovníky investora a další účastníky stavební výroby.

Nejsou dostupné žádné aktuální kurzy

Novinky

6. 6. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů květen 2023

Již druhý měsíc vykazuje větší počet sledovaných druhů materiálů postupný cenový pokles.

5. 5. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů duben 2023

V měsíci dubnu pozorujeme u většího počtu sledovaných skupin postupný cenový pokles.

5. 4. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů březen 2023

Vývoj ve třetím měsíci se vyznačoval setrvalou cenovou hladinou u více než poloviny sledovaných skupin.

3. 4. 2023

Nový vzhled webových stránek www.cs-urs.cz

Web Cenové soustavy ÚRS vstupuje do jara s aktualizovaným vzhledem a funkčními vylepšeními.

7. 3. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů únor 2023

Ve druhém měsíci zůstaly stabilní ceny u třetiny sledovaných skupin materiálů.

6. 2. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů leden 2023

V prvním měsíci nového roku došlo k mírnému zdražení téměř poloviny sledovaných druhů materiálů.

4. 1. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů prosinec 2022

Ceny většiny druhů materiálů vykazovaly i nadále stagnující tendenci.

8. 12. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů listopad 2022

Vývoj v měsíci listopadu se příliš nelišil od trendu předchozích měsíců.

Všechny novinky

Zkušenosti uživatelů

 • Jiří Lazarčuk, ČEZ Distribuce, a. s.

  Od roku 2011 využívá firma ČEZ Distribuce, a. s. cca 800 licencí programu řady KROS jako hlavního nástroje pro rozpočtování staveb. Program KROS byl v období 2010 – 2011 plně integrován do prostředí firmy s podporou procesů přípravy, realizace a kontrol staveb. Díky síťovému nasazení umožnuje efektivní dálkovou spolupráci při tvorbě a kontrolách rozpočtů jak mezi pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, tak se stovkami jejích externích partnerů po celé ČR. Systematiku rozpočtování podporují centrálně spravované databáze standardů ČEZ Distribuce pro stavby NN - VN a databáze CS ÚRS pro stavby VVN. Při zavádění SW KROS v prostředí firmy v roce 2011 proškolili lektoři ÚRS na 700 osob z celé České republiky. Plné využívání SW KROS v ČEZ Distribuce, a. s. v současnosti potvrzuje i jeho průběžný vývoj reagující na aktuální potřeby firmy. Více o nasazení SW KROS ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 • Ing. Josef Krejčí - PREdistribuce, a. s.

  SW KROS a databázi ÚRS používáme od roku 2008. Největší předností programu spatřujeme v možnosti nastavení vlastní databáze pro okruh vybraných zhotovitelů PREdistribuce. Ve spolupráci s výrobním oddělením ÚRS používají tito zhotovitelé naše pravidelně aktualizované montážní položky provázané na naše materiály. U programu KROS je velká výhoda jeho variabilita a přizpůsobivost našim potřebám. Využíváme jak naši vlastní databázi, tak databázi ÚRS. Díky programu KROS máme aktuální přehled o našich zakázkách, který odpovídá našemu vnitřnímu členění.

 • Ing. Slavomír Bušek - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

  Naše společnost je více jak 10 let zákazníkem firmy ÚRS CZ a.s.. Po celou dobu naší desetileté spolupráce pravidelně odebíráme nové verze programu a databáze ÚRS. SW KROS nám usnadňuje práci při ocenění nabídek. Databáze ÚRS nám poskytuje orientační ceny na trhu, které jsou pro nás velmi důležité nejen při zpracování nabídek, ale i při komunikaci s našimi obchodními partnery. Jsem rád, že firma ÚRS vytváří databázi cen stavebních prací potřebnou pro stavebnictví.

 • SOS a SOU stavební Kolín

  Od roku 2009 spolupracujeme s firmou URS CZ a.s., která již od počátku velmi vstřícně poskytovala podklady pro výuku předmětu Ekonomika, především pro část oceňování stavebních prací. Obdrželi jsme řadu katalogů pro zpracování rozpočtů a neocenitelnou součástí výuky se stala instalace rozpočtářského programu KROS s daty ÚRS. Studenti se tak naučí pracovat se skutečným reálným programem a získají tak více možností při uplatnění ve světě práce.

 • Jiří Grygárek - EUROGEMA CZ, a.s.

  Pro tvorbu rozpočtů používáme již roky SW KROS a databáze ÚRS. Hodnotím jej jako plně vyhovující, oceňuji přehlednost a intuitivnost. Líbí se mi i databáze agregovaných položek RYRO.

 • Radka Kleinerová - Veolia - SČVK, a.s.

  Ve firmě užíváme program KROS a data ÚRS pro oceňování stavebních prací. Hodnotím jej školní známkou 1. Líbí se mi prakticky vše, oceňuji zejména komfort a mnoho funkcí tohoto systému.

 • Ing. Jiří Augustin - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

  Naše společnost SmVaK Ostrava a.s. využívá již několik let program KROS k řízení a kontrole staveb. S pomocí nástrojů, které tento rozpočtový software nabízí, jsme byli schopni významně urychlit a zjednodušit postupy procesy vedoucí k realizaci staveb vodovodů a kanalizací. Na základě těchto dobrých zkušeností probíhá postupné zařazování programu do dalších fází stavebního procesu a to od projekční fáze, kdy externí projektanti mohou využívat naši vlastní databází stavebních materiálů, až po finální vyhodnocení stavby.