Nástroje pro rozpočty a kalkulace staveb

Stavební SW KROS 4

Profesionální rozpočty a sledování stavebních zakázek.

Cenová soustava ÚRS online

Jednoduchá online aplikace pro prohlížení Cenové soustavy ÚRS.

Aplikace Kubix

Kvalifikované stanovení ceny stavby do 15 minut.

Blog - CS ÚRS

Otázky a odpovědi z rozpočtářské praxe, třídníky, analýzy vývoje cen, podmínky ad.

Kurzy a školení

Kurzy a školení ÚRS

Specializované kurzy oceňování stavebních zakázek.

Klub rozpočtářů

Jediný profesní klub v ČR sdružující aktivní rozpočtáře.

Další

Materiály online

Sortiment stavebních výrobků a materiálů online.

Hledáme nové kolegy!

Podílejte se na určování směru v oceňování staveb.

Aktuální kurzy

Specializované kurzy a semináře pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, project managery, pracovníky investora a další účastníky stavební výroby.

Nejsou dostupné žádné aktuální kurzy

Novinky

5. 4. 2024

Sledování vývoje cen stavebních materiálů březen 2024

Březen pokračuje v duchu lehkých výkyvů cen stavebních materiálů.

5. 3. 2024

Sledování vývoje cen stavebních materiálů únor 2024

V měsíci únoru zůstaly ceny většiny stavebních materiálů bez výraznějších změn.

13. 2. 2024

Sledování vývoje cen stavebních materiálů leden 2024

První měsíc s sebou tradičně přinesl větší cenové pohyby v několika materiálových skupinách.

5. 1. 2024

Sledování vývoje cen stavebních materiálů prosinec 2023

Také závěr roku pokračuje v trendu nevýrazných cenových změn.

12. 12. 2023

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2024/I

V lednu vyjde nová verze programu KROS a Cenové soustavy ÚRS 2024/I. Již nyní vám přinášíme základní přehled novinek.

7. 12. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů listopad 2023

Předposlední měsíc roku přinesl cenovou stabilitu s nepatrně klesajícím trendem.

6. 11. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů říjen 2023

Desátý měsíc pokračoval v duchu nepříliš výrazných cenových změn.

6. 10. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů září 2023

Zářijové ceny vykázaly většinou pouze drobné změny.

Všechny novinky

Zkušenosti uživatelů

 • Jiří Lazarčuk, ČEZ Distribuce, a. s.

  Od roku 2011 využívá firma ČEZ Distribuce, a. s. cca 800 licencí programu řady KROS jako hlavního nástroje pro rozpočtování staveb. Program KROS byl v období 2010 – 2011 plně integrován do prostředí firmy s podporou procesů přípravy, realizace a kontrol staveb. Díky síťovému nasazení umožnuje efektivní dálkovou spolupráci při tvorbě a kontrolách rozpočtů jak mezi pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, tak se stovkami jejích externích partnerů po celé ČR. Systematiku rozpočtování podporují centrálně spravované databáze standardů ČEZ Distribuce pro stavby NN - VN a databáze CS ÚRS pro stavby VVN. Při zavádění SW KROS v prostředí firmy v roce 2011 proškolili lektoři ÚRS na 700 osob z celé České republiky. Plné využívání SW KROS v ČEZ Distribuce, a. s. v současnosti potvrzuje i jeho průběžný vývoj reagující na aktuální potřeby firmy.

 • Ing. Josef Krejčí - PREdistribuce, a. s.

  SW KROS a databázi ÚRS používáme od roku 2008. Největší předností programu spatřujeme v možnosti nastavení vlastní databáze pro okruh vybraných zhotovitelů PREdistribuce. Ve spolupráci s výrobním oddělením ÚRS používají tito zhotovitelé naše pravidelně aktualizované montážní položky provázané na naše materiály. U programu KROS je velká výhoda jeho variabilita a přizpůsobivost našim potřebám. Využíváme jak naši vlastní databázi, tak databázi ÚRS. Díky programu KROS máme aktuální přehled o našich zakázkách, který odpovídá našemu vnitřnímu členění.

 • Ing. Slavomír Bušek - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

  Naše společnost je více jak 10 let zákazníkem firmy ÚRS CZ a.s.. Po celou dobu naší desetileté spolupráce pravidelně odebíráme nové verze programu a databáze ÚRS. SW KROS nám usnadňuje práci při ocenění nabídek. Databáze ÚRS nám poskytuje orientační ceny na trhu, které jsou pro nás velmi důležité nejen při zpracování nabídek, ale i při komunikaci s našimi obchodními partnery. Jsem rád, že firma ÚRS vytváří databázi cen stavebních prací potřebnou pro stavebnictví.

 • SOS a SOU stavební Kolín

  Od roku 2009 spolupracujeme s firmou URS CZ a.s., která již od počátku velmi vstřícně poskytovala podklady pro výuku předmětu Ekonomika, především pro část oceňování stavebních prací. Obdrželi jsme řadu katalogů pro zpracování rozpočtů a neocenitelnou součástí výuky se stala instalace rozpočtářského programu KROS s daty ÚRS. Studenti se tak naučí pracovat se skutečným reálným programem a získají tak více možností při uplatnění ve světě práce.

 • Jiří Grygárek - EUROGEMA CZ, a.s.

  Pro tvorbu rozpočtů používáme již roky SW KROS a databáze ÚRS. Hodnotím jej jako plně vyhovující, oceňuji přehlednost a intuitivnost. Líbí se mi i databáze agregovaných položek RYRO.

 • Radka Kleinerová - Veolia - SČVK, a.s.

  Ve firmě užíváme program KROS a data ÚRS pro oceňování stavebních prací. Hodnotím jej školní známkou 1. Líbí se mi prakticky vše, oceňuji zejména komfort a mnoho funkcí tohoto systému.

 • Ing. Jiří Augustin - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

  Naše společnost SmVaK Ostrava a.s. využívá již několik let program KROS k řízení a kontrole staveb. S pomocí nástrojů, které tento rozpočtový software nabízí, jsme byli schopni významně urychlit a zjednodušit postupy procesy vedoucí k realizaci staveb vodovodů a kanalizací. Na základě těchto dobrých zkušeností probíhá postupné zařazování programu do dalších fází stavebního procesu a to od projekční fáze, kdy externí projektanti mohou využívat naši vlastní databází stavebních materiálů, až po finální vyhodnocení stavby.