Jak začít používat aplikaci Průběh výstavby

Jak začít používat aplikaci Průběh výstavby

Průběh výstavby je online aplikace v BIM platformě, která zároveň nahrazuje modul čerpání v programu KROS 4. Slouží k evidenci a schvalování provedených prací i na dálku. Jednoduše přes webový prohlížeč na počítači nebo mobilu.

Podmínky použití

Aplikace funguje ve dvou základních režimech:

Free verze

Je bezplatně přístupná všem partnerům, umožňuje náhled, psaní komentářů, schvalování a jednoduchou evidenci výkonů.

Plná verze

Umožňuje založení projektu a nahrání rozpočtu stavby. Obsahuje nástroje pro efektivní zadávání výkonů a tvorbu soupisů provedených prací. Plná verze je poskytovaná jako placená služba formou samostatné licence nebo jako součást aktivní instalace programu KROS ve verzi obsahující modul Čerpání.

Vstup do Průběhu výstavby

Aplikace je přístupná dvěma způsoby:

  • z programu KROS 4, který zároveň slouží pro nahrání nebo aktualizaci rozpočtu
  • z webového prohlížeče

1. Přístup z programu KROS 4

Pro práci s Průběhem výstavby slouží menu „Platforma“ v Seznamu zakázek:


Pro nahrání rozpočtu do Průběhu výstavby je nutné být přihlášený účtem BIM platformy v programu KROS 4. Registrace účtu je bezplatná. Po přihlášení se účet prováže s licencí programu KROS 4, která umožní používání plné verze.

2. Přístup do aplikace z webového prohlížeče

Aplikaci můžete vyzkoušet na dobu 30 dní zdarma. Stačí se jen zaregistrovat a přihlásit se k účtu na www.bimplatforma.cz. Začít můžete rovnou na připravené DEMO zakázce nebo na svých zakázkách načtených z programu KROS 4. Popřípadě lze pracovat na projektech, do kterých vás přizval z aplikace partner.

V seznamu projektů vyberte DEMO zakázku, stavbu nahranou z programu KROS 4 nebo sdílenou s partnerem. Pro otevření projektu klikněte na ikonu Průběh výstavby a může začít pracovat.