Webináře ÚRS

Webináře ÚRS

Připravili jsme pro Vás nově sérii online webinářů se zaměřením na důležitá témata z oblasti rozpočtování, kalkulace a řízení stavebních zakázek.

Webináře  mají velkou výhodu v možnosti se vzdělávat a zdokonalovat pohodlně z kanceláře nebo domova a ušetřit tak výrazně čas i náklady spojené s dopravou, ubytováním ap. Navíc jsou zaměřené cílené na palčivá témata a zásadní potřeby každého rozpočtáře a nenáročné na čas i cenu.

Jako ideální řešení vzdělávání jsou mimo jiné i pro stávající situaci omezení pohybu v rámci prevence virových onemocnění.

Využijte čas ke vzdělávání díky nenáročným webinářům a to ve chvilce a pohodlí.

Vyberte si ze široké škály témat podle Vašich potřeb.

W01 – KUBIX - předprojektový odhad ceny stavby

V tomto webináři Vás seznámíme se zcela novou, unikátní aplikací KUBIX od společnosti ÚRS pro rychlý výpočet ceny stavby ve fázi záměru. Získejte snadno ocenění projektu zadáním velikosti, základních parametrů plánované stavby a nastavením úrovně vybavení.

Poskytněte kvalifikovaný podklad o ceně stavby pro jeho rozhodování do 15 minut!

Program webináře:

 • snadné a rychlé zadání parametrů stavby
 • modelace dle konstrukční varianty a úrovně vybavení
 • možnosti vlastních úprav a přípočtů
 • cenový protokol dle členění stavby akceptovaný hypotečními bankami
 • uložení a sdílení propočtu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit na webinář W01 - Kubix

W02 – myDox - snadná tvorba nabídek pro řemeslníky a stavebníky

V tomto webináři Vás seznámíme se zcela novou aplikací myDox od společnosti ÚRS, kde si každý řemeslník a stavebník velmi snadno a rychle připraví cenovou nabídku pro investora.
Předvedeme Vám, jak snadno vytvoříte nabídku výběrem materiálů z aktuální databáze stavebnin s Vašimi cenami, stanovíte cenu práce, požadovaný zisk a pošlete nabídku investorovi i objednávku do stavebnin.

Neztrácejte čas zbytečně opakovanou prací a udělejte vše na jednom místě v aplikaci myDox!

Program webináře:

 • založení a aktivace účtu
 • vytvoření nabídky pro zákazníka
 • výhody propojení aplikace na Stavebniny DEK
 • aktualizace cen na jeden klik
 • objednávka materiálu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit

W03 – Rychlá tvorba rozpočtu pomocí vzorových rozpočtů konstrukcí

V tomto online školení Vás naučíme efektivně využívat unikátní databázi vzorů oceněných skladeb konstrukcí od společnosti ÚRS při tvorbě stavebních rozpočtů v sytému KROS 4.

Usnadněte a zrychlete si rozpočtování využitím databáze stovek typových rozpočtů a celých skladeb konstrukcí.

Program webináře:

 • stavební knihovna
 • využití skladeb konstrukcí oceněných položkami ÚRS
 • tvorba nabídky zápisem vzorových rozpočtů konstrukcí
 • výkazy výměr
 • doplnění a zkompletování nabídky


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 60 minut
Cena: zdarma

Přihlásit

W11 – Tvorba rozpočtu

Se základním webinářem snadno zvládnete zásadní a nejčastější práci v programu, tj. naučíte se, jak tvořit nabídkový rozpočet pomocí rozpočtářského SW.
Webinář W11 je určen všem začátečníkům nebo novým uživatelům programu KROS.

Neztrácejte čas tápáním v programu a objevte rychlost inteligentního vyhledávání a tvorby rozpočtu!

Program webináře:

 • základní orientace v programu KROS 4
 • založení zakázky
 • efektivní vyhledávání a zápis položek prací a materiálů
 • sestavení nabídkového rozpočtu
 • základní úpravy rozpočtu a výstupy


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W12 – Tvorba výkazu výměr

S webinářem se naučíte jednoduše a správně připravit výpočet výměry konstrukce z projektu a stanovit množství položky v rozpočtu.  Osvojíte si opravdu výrazné zrychlení práce pomocí kopií výpočtů a využitím opakujících se rozměrů použitím figur rozměrů. Tyto automatické funkce Vám usnadní i úpravy rozpočtu při změně projektu nebo zadání.
Webinář W12 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný webinář W11 - výběr a zápis položek).

Neztrácejte čas manuálním počítáním a využijte automatických nástrojů pro výpočty výměr!

Program webináře:

 • výpočty množství položek
 • struktura výpočtů
 • použití automatických funkcí - figury, kopie ad.
 • automatické odečítání výměr z projektu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W13 – Hromadné cenové úpravy nabídky

Webinář je orientovaný na klíčové operace při úpravě rozpočtu, a to úpravy celkové ceny stavby hromadnými funkcemi. Po jeho absolvování hravě a ve chvilce zvládnete požadavky zákazníka/šéfa na přizpůsobení ceny nabídkového rozpočtu jeho představám bez kalkulace nákladů. Dále objevíte možnosti a výhody verzování rozpočtu a úprav.
Webinář W13 je určen všem uživatelům programu KROS, ať už zkušeným rozpočtářům, tak i začátečníkům (ideální je mít absolvovaný W11 a W12).

Nedělejte úpravy složitě, ale ve chvilce a hromadně!

Program webináře:

 • úpravy cen položek v rozpočtu
 • hromadná úprava cen indexem
 • nastavení nabídky na přesnou cenu
 • možnosti tvoření různých verzí nabídky


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktor nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W14 – Importy zadání a exporty rozpočtů (souborů Excel, PDF, xml)

Absolvováním webináře si usnadníte práci při načtení zadání (slepých rozpočtů), komunikaci se zákazníkem ve formátu souborů Excel, i při převodech rozpočtů z jiných programů.
Dle průzkumu uživatelů právě načtení zadání (import) tvoří převážnou část jejich práce a provádí ji až u 90% nabídek. Zároveň tuto automatickou funkčnost uživatelé oceňují nejvíce na SW KROS.
Webinář W14 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je lepší mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Nepřepisujte zadání a rozpočty ručně a pořád dokola, převádějte je díky automatickým importům během vteřin!

Program webináře:

 • načtení (import) rozpočtů z formátů Excel, xml a PDF
 • uložení (export) rozpočtů do formátů Excel, xml a PDF formátu
 • možnosti tisku rozpočtu
 • nahrávání ceníků materiálů z Excelu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W21 – Kontroly rozpočtů

Webinář vás seznámí s možnostmi rychlých kontrol nahraných rozpočtů a cenových nabídek. Jako investoři a zadavatelé budete mít okamžitý přehled o prověřovaném projektu. Jako rozpočtáři se finální kontrolou ujistíte, že v zakázce máte vše správně se všemi údaji.
Webinář W21 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Buďte si s automatickými kontrolami jistí, že jste na nic nezapomněli!

Program webináře:

 • rozpočty v režimu Veřejné zakázky
 • nahrání rozpočtu z EXCElu, PDF, xml
 • rychlá cenová kontrola rozpočtu
 • komplexní, věcná kontrola rozpočtu
 • kontrolní výstup - rozdílový protokol


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W31 – Ocenění pomocí vzorových rozpočtů

Na webináři se seznámíte s možnostmi převzetí položek z Vašich jiných zakázek nebo z rozsáhlé databáze vzorových rozpočtů celých konstrukcí a celků. Výrazně si tak zkrátíte čas při tvorbě rozpočtu a nezapomenete na žádnou položku dané konstrukce.
Webinář W31 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Nedělejte práci dvakrát a využijte svoje staré nebo vzorové rozpočty!

Program webináře:

 • zápis položek z jiné zakázky
 • kopie rozpočtu
 • zápis vzorového rozpočtu celých konstrukcí/celků


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit

W32 – Rozpočet z projektu i BIM modelu

Na webináři se dozvíte, jak ocenit stavby z projektů 2D i 3D (BIM modelu) - automaticky využít informace z projektové dokumentace nebo IFC souboru a sdílet dokumenty i ocenění online v BIM platformě.
Seznámíte se s rychlým sestavením položkového rozpočtu v programu KROS využitím zápisu celých skladeb konstrukcí a automatizovaným přenosem dat mezi modelem a rozpočtem.
Webinář W32 je určen všem uživatelům programu KROS, kteří zvládají základní orientaci a práci v programu. U úplných začátečníků je vhodné mít absolvovaný webinář W11 (lépe i W12 a W13).

Usnadněte si tvorbu rozpočtu využitím informací z projektu! Oceňujte i BIM model.

Program webináře:

 • Bimplatforma
 • zobrazení a odečet výměr projektů 2D/3D
 • ocenění projektu


Pro připojení k webináři je zapotřebí počítač s přístupem k internetu, reproduktory nebo sluchátka.
Délka trvání 90 minut
Cena: 800 Kč

Přihlásit