Rozdíly mezi aplikací Průběh výstavby a modulem Čerpání

Rozdíly mezi aplikací Průběh výstavby a modulem Čerpání

Aplikace Průběh výstavby (PV) nahradila modul Čerpání v programu KROS 4. Přináší mnoho nových funkcí a vylepšení, zároveň některé stávající funkce nepodporuje a řeší jiným způsobem. Porovnání funkcí naleznete níže.

Funkce Průběh výstavby modul Čerpání
Vytváření a výmaz splátek
Sdílení jiným osobám
Schvalování období/splátky
Zadávání výkonů po položkách
Hromadné zadávání výkonů
Funkce Koš
Krok zpět a vpřed
Aktualizace podle rozpočtu
Barevné příznaky položek
Komentáře nad položkami
Uzavření položky (méněpráce)
Zobrazení TOV položky a Oceňovacích podkladů (limitek)
Zobrazení Poznámek k položkám a Poznámek k souborům cen
Snazší přístup na podminky.urs.cz
Export podkladů pro fakturaci
Export čerpání položky po období
Tvorba vlastních exportních sestav
Pohledy
Přehled průběhu výstavby v grafech
Práce nad jednou tabulkou
Přehled čerpání celé stavby
Vytvoření změnového nebo zůstatkového rozpočtu
Zádržné a pozastávky
Propojení s Výrobní fakturou a Sledováním stavby nebo jinými IS
Uložení dat na lokálním disku u uživatele
Uložení dat na cloudu

Stav k 1.3.2021