Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2021/I

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2021/I

  • NOVÉ TECHNOLOGIE — fotovoltaické a solární systémy, rekuperace, závlahy, venkovní žaluzie ad.
  • KOMPLEXNÍ REVIZE — zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích, železnice
  • PODMÍNKY ÚRS NOVĚ — všechny informace k položce na jednom místě a na jeden klik
  • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ — přes 1000 důležitých skladeb a typových rozpočtů
  • BIM NÁSTROJE — přesný přenos výměr a vyhodnocení změn projektu

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Cloudové úložiště, Asistenta rozpočtáře, AREA, Ocenění projektu a BIM modelu.

Novinky 2021/I přehledně ve videu

Cenová soustava ÚRS 2021/I

Celkem bylo do soustavy zařazeno na 7 tisíc nových stavebních konstrukcí a prací ve 38 katalozích. K tomu bylo přidáno přes 9 tisíc nových materiálů. Všechny položky Cenové soustavy ÚRS byly aktualizovány na cenovou hladinu prvního pololetí roku 2021.

Fotovoltaika a solární systémy

Nové komplexní řešení ocenění technologií pro přeměnu slunečního záření na elektřinu a teplo. Komponentový systém montáží umožní ocenění široké škály projektů. Najdete zde položky pro montáž fotovoltaických panelů/solárních kolektorů a jejich upevnění, střídačů napětí, konvertorů, čerpadel, regulátorů, akumulátorových baterií, akumulačních zásobníků, monitorovacích zařízení ad.
(katalogy 731 Ústřední vytápění, 741 Elektroinstalace, silnoproud)

Rekuperace

Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je nově k dispozici ucelený sortiment položek pro montáže vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla a vlhkosti, doplněný o montáže podstavců, stříšek k venkovním jednotkám, prostředků na odvod kondenzátu a dodatečné tepelné izolace jednotek i potrubí.
(katalog 800-751 Vzduchotechnika)

Venkovní žaluzie

Novými položkami lze ocenit venkovní (předokenní) žaluzie ovládané ručně i motoricky. Jedná se o žaluzie montované buď do okenního otvoru na rám okna či do nadokenní schránky, nebo před okenní otvor (na fasádu). Pro snadné zařazení do rozpočtu jsou montáže vztaženy na měrnou jednotku kus a jsou odstupňovány podle velikosti plochy žaluzie.
(katalog 786 Stínění a čalounické úpravy)

Závlahy

Nová oblast katalogu přináší široký záběr položek pro realizaci závlahového systému od kapkových závlah po komplexní závlahy rozsáhlých zahrad či sportovišť. Katalog obsahuje soubory cen pro závlahové potrubí, postřikovače, elektromagnetické ventily, ventilové šachty, filtry, čerpadla, řídicí jednotky aj.
(katalog 823-1 Plochy a úprava území)

Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Kompletně přepracovaný katalog pokrývá široké spektrum prací, které souvisejí s externími elektromontážemi – od zemních prací přes pomocné stavební práce až po demontáže. Zemní práce jsou nyní členěny podle aktuální normy. Kromě zemních prací katalog obsahuje i položky pro základové konstrukce, kabelová lože, kanály a komory, kryty vozovek a chodníků, nově i přesun hmot, rozšířené bourací práce, odvoz suti a skládkovné.
(katalog 46-M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích)

Kompletní seznam novinek a změn v Cenové soustavě ÚRS (pdf)

Aplikace KROS 2021/I

Kompletní informace pro správné použití položek ÚRS

Na jednom místě a na jeden klik v KROSu získáte nyní všechny informace ke zvolené položce Cenové soustavy ÚRS. Došlo tak k výraznému zjednodušení a zpřehlednění podkladů při každodenní tvorbě rozpočtu.

Nově přepracované Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS jsou nyní online a pro uživatele aktuální verze programu KROS nabízí nejvyšší komfort rychlého vyhledání a zobrazení informací.

Dalším přínosem pro uživatele je, že součástí informací na webu jsou nyní i „poznámky k souborům cen“. Výhodou je, že díky tomuto již nemusejí být poznámky součástí nových soupisů prací pro veřejné zakázky, které tím získají na přehlednosti.

Nový portál (podminky.urs.cz) je přizpůsoben nejen pro spolupráci s programem KROS, ale také pro přístup všech účastníků stavebního procesu (investory, zadavatele VZ, stavebníky aj.), kteří se potřebují k potřebným informacím dostat kdykoli a kdekoli, ať již na PC, tabletu nebo mobilu. Podpořeno bylo i zobrazení podmínek dřívějších cenových úrovní (2016 až 2020).

Novinka byla konzultována a ověřena členy Klubu rozpočtářů, kteří ji označili za velký přínos v jejich každodenní práci.

Stavební knihovna — vzorové rozpočty a skladby konstrukcí

Jedinečný nástroj pro rychlou tvorbu rozpočtu se díky velké oblibě neustále dynamicky rozvíjí:

  • aktuálně obsahuje přes tisíc skladeb a typových rozpočtů
  • přidány stovky skladeb pro pozemní komunikace
  • rozšířena o nové skladby stropů, věnců, balkonů, podlah, stropů, sádrokartonů ad.
  • doplněny širší možnosti parametrizace skladeb fasád a střešních systémů
  • přidány vzorové rozpočty pro solární systémy a vzorové rozpočty zemních prací

Probíhá zpracování dalších vzorových rozpočtů k novinkám cenové úrovně 2021/I, které budou průběžně zveřejňovány pro uživatele aktuální verze.

Novinky na platformě a ocenění projektů

BIM platforma je oblíbená! Na portálu se zaregistrovalo již bezmála 2500 uživatelů, kteří aktivně využívají cloudové úložiště pro komunikaci s partnery, odečet výměr a ocenění projektu, a to včetně BIM modelů.

Přesný přenos výměr z modelu

V případě detailně zpracovaných 3D modelů byl podpořen i přenos výměr z materiálových vrstev skladeb 3D modelu do rozpočtu.

Vyhodnocení změn BIM modelu

Významným pomocníkem každého projektanta a rozpočtáře pracujícího s 3D projektem je komfortní nástroj pro velmi jednoduché a přehledné porovnání různých verzí 3D projektu a vyhodnocení změn.

Na základě nejčastějších připomínek uživatelů jsme do BIM platformy zapracovali další nové nástroje jako: upozornění na změny skladeb ve Stavební knihovně oproti použitým skladbám v IFC modelu, zpřehledněny byly volby pro rychlejší nastavení sdílení složek a souborů ad.

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů