Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2021/II

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2021/II

Cenová soustava ÚRS reaguje na zdražování ve stavebnictví

Hlavním tématem stavebnictví je v roce 2021 především cena a dostupnost stavebních materiálů. Globální protiepidemická opatření narušují distribuční řetězec, což způsobuje nedostatek některých výrobních surovin a prodloužení dodávky souvisejících materiálů. Na českém stavebním trhu se toto aktuálně projevuje:

ZVYŠENÍM CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

 • tepelné izolace, zejména polystyrenové – o více než 50 %
 • ocelové profily a betonářská výztuž – průměrně o 40 %, některé výrobky až o 80 %
 • plastové potrubí a další výrobky z plastů – průměrně o 20 %
 • konstrukční řezivo a OSB desky – přes 40 %
 • klempířské výrobky – průměrně o 20 %

a podobná situace je v sortimentu mnoha dalších materiálů a výrobků

NÁRŮSTEM CENY PRÁCE — poslední měsíce potvrdily, že české stavebnictví je specifické a do jisté míry i pracovně soběstačné. Nicméně i zde dochází k nárůstu cen z důvodu zvýšení režijních nákladů, jež souvisejí s realizací protiepidemických opatření a trvajícím výpadkem zahraničních agenturních pracovníků.

Cenová soustava ÚRS tyto vlivy reflektuje, což pro druhé pololetí 2021 v důsledku znamená znatelný růst cen položek stavebních konstrukcí, prací a materiálů v mnoha oborech.

Novinky 2021/II přehledně ve videu

Cenová soustava ÚRS 2021/II

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno na 4 tisíce nových konstrukcí ve 30 katalozích a přes 3 tisíce nových materiálů. Vybrané novinky v katalozích:

Kapilární rohože

Nově byl zařazen unikátní způsob stropního, stěnového a podlahového vytápění a chlazení. Systém zajišťuje celoroční tepelný komfort ve vnitřních prostorách budov a umožňuje eliminovat klasické vytápění i klimatizaci.
(katalog 731 Ústřední vytápění)

Systémy zateplení

Byla doplněna montáž nadkrokevní izolace teleskopickými šrouby, montáž spádových klínů, rozšířeny položky kotvení kontaktního zateplení a montáž kontralatí přes tepelnou izolaci. Díky vysoké variabilitě lze ocenit široké spektrum projektů při výstavbě nebo regeneraci budov.
(katalogy 801-1 Budovy a haly, 713 Izolace tepelné, 762 Konstrukce tesařské)

Fasádní systémy z plechu

Novými položkami je možné ocenit montáž fasádních lamelových obkladů a kovových kazet. Jako specifikaci k montážním položkám je možné zvolit kovové lamely nebo kazety v provedení Pz, TiZn, Al. Byly doplněny i položky pro případné zateplení roštu.
(katalog 767 Konstrukce zámečnické)

Předpínací výztuž mostů

Oblast předpínání mostních konstrukcí byla kompletně zrevidována, přepracována a doplněna. Položky prací byly přepracovány a obsahují i dodávku materiálu. Nově lze ocenit výztuž předpínací nosné konstrukce mostů, kabelové chráničky, kotvy a spojky předpínacích kabelů, napínání kabelů a injektáž chrániček cementovou maltou.
(katalog 821-1 Mosty)

Nové varianty omítek a sanací betonů

Nové řešení kalkulace položek pro ocenění akrylátových, silikonových, silikátových a silikonsilikátových tenkovrstvých pastovitých omítek vnějších ploch a doplněny komerční varianty (Baumit, Cemix, Jub, Maxit, a Weber). Přibyly nové komerční varianty pro sanace betonu (Sika, Basf, Mapei) a pro stříkaný beton (Hasit, LB Cemix, Sika, Weber, Mapei).
(katalogy 800-5 Sanace, 801-1 Budovy a haly)

Aplikace KROS 2021/II

Průběh výstavby

Nová webová nástavba programu KROS přináší přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby na jednom místě.

Dodavatel stavby eviduje provedené práce a investor jednoduše sleduje průběh výstavby bez složité výměny dokumentů. Komunikaci je možné vést formou komentářů přímo u zadaných výkonů, navrhovat jejich úpravy a vzájemně schvalovat. Vše je řízeno nastavením oprávnění pro partnery. Díky tomu je i schvalování podkladů k fakturaci mnohem jednodušší a rychlejší.

Výhody užívání nové aplikace:

 • kompletní čerpání zakázky v jedné tabulce
 • dostupnost odkudkoliv přes web
 • sdílená komunikace
 • výkony a schvalování
 • jistota práce s funkcí „Krok zpět“
 • přímá vazba na rozpočty v KROS
 • přehledné grafy stavu a výstupy

Průběh výstavby je plnohodnotnou náhradou modulu Čerpání v programu KROS.

Aktuální novinky v aplikaci: čerpání položek s vícenásobným výskytem, aktualizace položek podle rozpočtu, pohledy a filtrování položek, volba sloupců při exportu, přenos výkonů do KROS (export uniXML) ad.

Změny během výstavby

Nový nástroj doplňuje Průběh výstavby o proces sledování a schvalování změn. Jednoduše v něm lze evidovat změny ve výstavbě oproti smluvnímu rozpočtu a jejich vliv na původní cenu stavby. Schválený rozpočet ve formě změnového listu lze pak čerpat v Průběhu výstavby. Podklady z aplikace navíc usnadňují proces změnového řízení. Mezi největší výhody užívání aplikace patří absolutní přehled a kontrola:

 • změn oproti smluvnímu rozpočtu
 • schválení změn investorem
 • dopadu změn na celkovou cenu stavby (%, Kč)
 • rozdílu změnových položek vůči původním smluvním napříč stavbou
 • původu změnových položek (rozpočet, ZL, kalkulace)

Podmínky online

Export rozpočtu Excel VZ s odkazem na podmínky – nyní je možné exportovat položky rozpočtu s přímým internetovým odkazem na jejich Podmínky použití. Díky tomu již nemusí být soupisy prací plné textu a jsou tak přehlednější. Odkazy jsou funkční i ve formátu PDF.

Rychlé informace k položce – Způsob měření – pomocí jednoho tlačítka lze k dané položce zobrazit pohromadě veškeré články, které se týkají způsobu měření pro správné určení výměry dané konstrukce.

Podpořené komerční varianty položek – nově je možné vyhledat informace i k položkám komerčních variant. Lze si jednoduše ověřit, zda komerční varianta v dané cenové úrovni existovala a jaké se k ní vážou Podmínky použití.

Vylepšené zobrazení podmínek CS ÚRS v KROS – v panelu „Poznámka k souboru cen“ se informace k položce zobrazují rozdělené podle zaměření jednotlivých článku: Volba, Užití, Obsah, Způsob měření ad.

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici na další období přístupné prémiové moduly: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Cloudové úložiště, Asistent rozpočtáře, Ocenění projektu a BIM modelu.

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů