Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2022/II

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2022/II

Sotva se situace v oblasti dostupnosti a cen stavebních materiálů začala po covidové pandemii stabilizovat, obdržela letos další nečekaný zásah - válku na Ukrajině. Válka narušila import důležitých surovin pro stavebnictví. Tento stav podpořený výrazným zdražováním energií způsobuje turbulentní růst cen stavebních materiálů v posledních měsících.

Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2022/II reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době jejího vydání.

Navíc jsme rozšířili průběžný monitoring vývoje cen stavebních materiálů a změny poskytujeme ve formě měsíčních indexů všem uživatelům aktuální verze Cenové soustavy ÚRS.

Kombinací směrných cen aktuální úrovně Cenové soustavy ÚRS a aplikací měsíčních indexů na významné ma­teriály v zakázce lze v programu KROS získat velmi přesné cenové nabídky a rozpočty i v měsících mezi vydáním cenových úrovní soustavy.

Kompletní měsíční indexy změn cen materiálů jsou k dispozici v modulu Asistent rozpočtáře v programu KROS.

alternativní text

Novinky 2022/II přehledně ve videu

Cenová soustava ÚRS 2022/II

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a nově bylo zařazeno na 2 tisíce nových konstrukcí ve 23 katalozích a přes 8 tisíc nových materiálů. Vybrané novinky v katalozích:

Tepelná čerpadla a akumulační nádrže

Vzhledem k nynější zvýšené poptávce byl doplněn sortiment tepelných čerpadel typu vzduch-voda a země-voda pro různé kombinace vytápění, přípravy teplé vody a chlazení. Byly přidány i komerční varianty firmy Regulus a IVT, dále nové položky akumulačních nádrží k solárním systémům, te­pelným čerpadlům a fotovoltaickým elektrárnám.

Stykovací (vylamovací) výztuž

Do soustavy byly zapracovány položky stykovací výztuže. Stykovací výztuž slouží pro propojení monolitických železo­betonových konstrukcí, které nejsou betonovány naráz, ale na etapy. Její užití zajistí jednoduché a bezpečné spojení jed­notlivých úseků.

Zemní vzduchový výměník

Nově byly zařazeny položky pro realizaci zemního vzdu­chového výměníku. Ten využívá teploty země k tomu, aby vzduch proudící v potrubí pod zemí přejal teplotu okolní zeminy. Snižuje se tak energetická náročnost pro ohřev nebo chlazení vzduchu.

Betonové krytiny

K položkám betonových krytin jsme doplnili komerční vari­anty položek s použitím výrobků firem Bramac a Betonpres. Komerční varianty těchto dvou výrobců tak vhodně doplnily stávající komerční varianty KM Beta.

Konstrukce z SDK prefabrikátů

Katalog suché výstavby byl doplněn o nové položky pro montáž sádrokartonových prefabrikátů. Jde o konstrukce z desek SDK, které jsou naformátované a frézované již z vý­roby přesně podle projektu.

Podtlakové kotvení povlakových krytin

Byly zařazeny položky podtlakového kotvení povlakových krytin plochých střech. Systém je založen na působení větru na střešní konstrukci, kdy se sací síly využijí ke kotvení hydroizolace prostřednictvím vakuových ventilů.

Aplikace KROS 2022/II

Průběh výstavby i v mobilním zařízení

Usnadnění evidence provedných prací a komunikace díky kompletní podpoře mobilních zařízení.

Každá stavba se nachází mimo vaši kancelář a komunikace s partnery nad soupisem prove­dených prací probíhá neustále. Na základě nej­častějšího požadavku uživatelů jsme modul Průběh výstavby vylepšili o možnost komfort­ního využití v mobilu nebo tabletu. Jednoduše můžete evidovat provedené práce na stavbě, vést fotodokumentaci provádění a komunikovat nad rozpočtem z jakéhokoliv místa, aniž byste potřebovali počítač.

Do aplikace jsme doplnili další vylepšení jako: lepší zobrazení sloupců, přehledná historie práce uživatelů, přesouvání fotografií mezi ob­dobími (drag&drop), změny DPH ad.

Vylepšený výběr materiálů k montážním položkám

Rychlejší a jednodušší rozpočtování materiálů k montážím a výrazné doplnění seznamů doporučených materiálů.

Rozpočtování materiálů k montážním položkám je ještě snazší než v předchozích verzích. Vylepšili jsme ovládání zápi­sového okna a výběr vhodných materiálů je tak záležitostí okamžiku.

Nalézt rychleji správnou položku umožňuje také výrazné rozšíření databáze doporučených materiálů k většině montážních položek Cenové soustavy ÚRS. Nově jsme přidali přes 126 tisíc vazeb montáží na materiály přehledně rozřazených do kon­krétních materiálových skupin. K montážní položce program nyní nabízí na výběr více položek relevantních materiálů vhod­ných pro danou konstrukci.

Rozšíření databáze vzorových rozpočtů a oceněných skladeb

Celkem Stavební knihovna obsahuje již 1670 oceněných skladeb kompletních konstrukcí a systémů. Ve stavební knihovně bylo doplněno na 100 nových skladeb s oce­něním do katalogů BAUMIT, BEST, MAPEI a WOODPLASTIC.

Dále byly rozšířeny varianty stávajících skladeb a zapracována volba režimu zápisu skladeb ve variantě pro veřejné nebo komerční zakázky.

Jednoduchá aktualizace na novou verzi přímo v KROSu

S novou verzí zjednodušujeme uživatelům aktualizovaní programu a databází. Ihned po vydání nové verze se uživateli pří­mo v programu KROS zobrazí informace s možností stažení aktualizace a její automatické instalace.

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici na další období přístupné prémiové moduly: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Claudové úložiště, Asistent rozpočtáře (včetně měsíčního sledování cen materiálů), Ocenění projektu a BIM modelu, Sdílení rozpočtu online ad.

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů