Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2023/II

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2023/II

Průběh roku 2023 zatím působí jako postupný návrat ke stabilitě. Výrobci i prodejci reagují na pokles stavební výroby a v souvislosti s vývojem cen vstupních surovin, energií, emisních povolenek a lidských zdrojů hledají pro své výrobky nové optimální prodejní cenové hladiny. 

Stále tak pokračuje pozvolný pokles cen materiálů, které dramaticky vzrostly na začátku loňského roku. Pokračujeme i v pečlivém sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a poskytujeme vám pravidelné měsíční přehledy. 

Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2023/II reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době svého vydání.

Novinky 2023/II - představení

Cenová soustava ÚRS 2023/II

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a nově bylo zařazeno na 1,5 tisíce nových konstrukcí v 18 katalozích a přes 7 tisíc nových materiálů. Vybrané novinky v katalozích:

Realizace vegetačních střech principem skládání

Do soustavy byly zařazeny položky pro realizaci vegetačních střech, které se provádějí principem skládání. Tento princip řeší obvyklé potíže s vegetačním souvrstvím na šikmých střechách ve sklonu 5-45°. Systém se pokládá rovnou na střešní latě bez potřeby dodatečné vodotěsné izolační vrstvy a tvoří ho plastové nosiče extenzivní zelené střechy, které se pokládají jako běžná skládaná krytina.

Přepracování položek podlah z keramických dlažeb

Stávající soubory cen montážních prací z keramických dlažeb byly kompletně přepracovány. Do katalogu byl přidán nový sortiment lepících hmot keramických dlažeb. Rozšíření se týká lepení dlažeb lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic a PU lepidlem včetně hydroizolační vrstvy, které je zvláště vhodné pro izolace balkonů, teras a koupelen v dřevostavbách.

Nová struktura katalogu lešení

Pro každý typ lešení je nyní v položkách pod sebou montáž, příplatek (dříve na konci souboru cen) a demontáž (dříve v části B01, která byla zrušena). Tím se rozpočtářům usnadní orientace v katalogu – související položky se nacházejí v logickém pořadí na jednom místě.

Revize protihlukových stěn

Byla provedena kompletní revize položek panelů protihlukových stěn. Položky byly rekalkulovány se zohledněním současných montážních postupů a u hliníkových panelů byly doplněny nové komerční varianty. Struktura položek byla zjednodušena.

Výměna poklopů v komunikaci

Byly zařazeny položky pro výměnu kanalizačních a vodovodních poklopů s rámem pevným i samonivelačním. Položky obsahují náklady na kompletní provedení práce vč. vybourání poklopů a podkladních vrstev, zarovnání horní hrany šachty, osazení vyrovnávacích prstenců, osazení nových či původních rámů s poklopem a obnovu konstrukčních vrstev vozovky.

Doplnění armatur

Napříč katalogy byly doplněny položky armatur – solenoidových ventilů, filtrů pitné vody, plynových filtrů, dále pak dochlazovacích, regulačních či termostatických ventilů a mnoho dalšího.

Aplikace KROS 2023/II

Nová aplikace Výměry pro automatický výpočet výměr z dokumentace

Zjednodušte si tvorbu rozpočtů a vytvářejte přehledné výkazy výměr mnohem rychleji.

Aplikace Výměry přináší velmi snadný a přesný způsob výpočtu množství u položek. Stačí si otevřít výkresy v elektronickém formátu (PDF, DWG), jednoduše odečíst výměry a sestavit výkaz výměr pro položky požadovaných konstrukcí. Všechny hodnoty se automaticky ukládají do přehledné tabulky měření. Díky vizualizaci odměřených hodnot si můžete u každé položky velmi snadno její výkaz výměr zkontrolovat.Více informací včetně manuálu k aplikaci naleznete na stránce www.urs.cz/vymery.


Vylepšení v Průběhu výstavby

Pro snadnější hromadnou evidenci výkonů lze využívat označení položek oblíbenou funkcí Shift+klik, a to i ve výkazu výměr. Pro rychlý přehled o stavu prostavěnosti jsme přidali nový grafický panel o sumárních údajích čerpání zakázky. Dále jsme pro uživatelské právo "Objednatel, investor" zpřístupnili modul Změny během výstavby pro čtení. 

Aplikaci neustále vylepšujeme i na základě zpětné vazby od vás - do tiskových sestav jsme doplnili číslování stran, upravili jsme menu s exporty pro větší přehlednost a spoustu dalšího.


Aktualizaci pomocí Materiálů online

Pro hromadnou aktualizaci položek, které vznikly vložením z databáze Materiálů online, můžete využít novou funkci v Aktualizaci zakázky/stavby. Položky můžete aktualizovat současně s ostatními položkami (např. s databází ÚRS) nebo samostatně. 

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici na další období přístupné prémiové moduly: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Cloudové úložiště, Asistent rozpočtáře včetně měsíčního sledování cen materiálů, Ocenění projektu a BIM modelu, Sdílení rozpočtu online, Stavební knihovna DEK ad.

Stáhněte si

Žádost o aktualizaci programu KROS

Nepřišel Vám e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů