Výměry

Výměry

Online aplikace pro odměřování z projektové dokumentace.

Šetřete čas při tvorbě rozpočtů a cenových nabídek díky odměřování množství položek přímo z výkresu.
Naměřené hodnoty pak snadno proměníte v přehledný a transparentní výkaz výměr. 

Aplikace Výměry umožňuje odměřovat množství z projektové dokumentace uložené na BIM platformě a zapisovat tyto hodnoty do tabulky, kde s nimi lze dále pracovat. Za pomocí těchto hodnot můžete sestavit přehledný výkaz výměr položky, který vizuálně odkazuje přímo na projektovou dokumentaci a je možné ho vložit ke konkrétní položce rozpočtu v programu KROS 4.

Jaké jsou výhody pro Vás?

  • Práce s výměrami - v přehledné tabulce měření získáváte perfektní podklad pro vytvoření výkazu výměr položky. S automatickým dopočítáváním obvodu k ploše už nic nemusíte počítat dvakrát.
  • Automatické sčítání množství - odměřené množství se stejným popisem se automaticky sčítá, takže už nemusíte součty provádět ručně ve výkazech výměr, ale aplikace je vytvoří za vás.
  • Snadná kontrola a vizualizace měření - všechny odměřené hodnoty vidíte okamžitě. Nestane se tak, že byste nějakou hodnotu zapomněli odměřit.
  • Transparentní a přehledné výkazy výměr - konec s nepřehlednými výpočty ve kterých se nikdo nevyzná. Díky vizualizaci přímo ve výkresu je kontrola naprosto jednoduchá. Pouhým kliknutím na výkaz výměr položky se navíc snadno dostanete přímo do aplikace. 

Aplikace Výměry umožňuje

PRÁCE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

Odměřování hodnot z výkresu - při jednoduchém odměřování délek, ploch či úhlů je zjištění výměry otázkou okamžiku. Každé měření se zobrazí přímo ve výkresu a zároveň se uloží do tabulky měření, kde je k dispozici při tvorbě výkazu výměr. V aplikaci otevřete všechny výkresy ve formátech PDF, DWG a IFC.

Automatické doplnění výměr - nedělejte stejnou práci dvakrát. Odměřená množství jednoduše používejte i pro další položky. Pro usnadnění práce vám aplikace nabízí při měření ploch automaticky i obvod. Pokud zadáte další parametr (jako např. výšku místnosti), automaticky za vás sečte plochy stěn.

Sdílená dokumentace na cloudu - mějte celou projektovou dokumentaci na jednom místě a přístupnou odkudkoliv, třeba i přímo ze stavby. Díky sdílení je pak komunikace s ostatními účastníky projektu transparentní. Tabulku s naměřenými hodnotami a celý projekt máte v jedné aplikaci. 

NOVÉ VÝKAZY VÝMĚR

Automatické sčítání měření - otravuje vás nekonečné zadávání hodnot do výkazu výměr? Díky možnosti zadání popisu k měření se vám budou automaticky sčítat jednotlivá měření. Nespornou výhodou dále je, že každé měření už obsahuje automaticky údaj, z jakého výkresu bylo množství odečtené. Nemusíte tedy nadále tento údaj ručně vypisovat do výpočtu.


Automatický přepočet - každý člověk dělá chyby. V případě, že potřebujete upravit již vytvořené výkazy výměr, díky provázanosti se už nemusíte starat, v jakých položkách byly špatné výpočty použity. Aplikace je upraví za vás a máte vše bezpečně pod kontrolou.Přehlednější a transparentní výkaz výměr - neztrácejte se ve složitých výpočtech. Ani tvůrce rozpočtu po měsíci nepozná, co které číslo znamená. S aplikací Výměry vytvoříte výkazy výměr, které dávají díky přehledným popisům a poznámkám smysl i po dlouhé době od vytvoření a v případě potřeby si lehce zobrazíte jednotlivé kroky výpočtu. 

Připravujeme pro Vás

Parametrizace a překlápění rozpočtu - přidávejte si parametry k vytvořeným výkazům, už nikdy tak pro vás nebude problém zjistit, jaké položky a množství se týkají konkrétních parametrů. Díky překlápění rozpočtu pak můžete jednoduše pracovat buď s TSKP tříděním, jak jste zvyklí, nebo se na rozpočet dívat jiným pohledem (po patrech, místnostech, etapách apod.)

Podpora pro export rozpočtu do XLSX/uniXML - výkaz výměr je nedílnou součástí rozpočtu nebo soupisu prací v elektronické podobě. Chystáme se podpořit zobrazení odkazu na výkaz výměr rovnou do aplikace Výměry pro snadnou kontrolu např. ze strany investora. Pro rychlejší přístup bez omezení i v anonymním režimu, tj. bez nutnosti registrace a přihlášení do BIM platformy.

Ostatní - umožníme odečítat kusové prvky (např. okna, dveře, překlady) a zapisovat jejich počet do tabulky měření. Dále vnímáme jako nezbytnost umožnit zachovat měření při aktualizaci výkresu nebo podpořit vkládání vlastních poznámek do výkresu.

Podmínky používání

Výměry jsou určené pro uživatele s aktivní licencí programu KROS 4 s provázaným účtem BIM platformy. Spuštění aplikace je možné přímo z webu www.bimplatforma.cz nebo přes funkci Výkaz výměr v programu KROS 4.

Aplikace Výměry je zatím zpřístupněná ve vývojovém režimu a její funkcionalita bude dále vylepšována. 

Chcete nám pomoci s vývojem? Budeme rádi za Váš názor. Kontaktuje nás zde.

Náhledy nového modulu