ÚRS získal ocenění nejlepší zaměstnavatel roku 2020

ÚRS získal ocenění nejlepší zaměstnavatel roku 2020

Dne 25. února 2021 získala společnost ÚRS CZ a.s. prestižní titul Kincentric Best Employer. Tato mezinárodní poradenská společnost v oblasti řízení lidských zdrojů, ocenila nejlepší zaměstnavatele České republiky a Slovenska za rok 2020.

O ocenění v roce 2020 usilovalo 204 společností z České republiky a 146 ze Slovenska. Dotazník vyplnilo více než 109 000 zaměstnanců.

Náročná kritéria pro zisk titulu Nejlepší zaměstnavatel splnilo kromě společnosti ÚRS CZ a.s. už jen 7 dalších společností. Tedy 2,3%. ze všech přihlášených. Jinými slovy jen každá 43. firma v ČR a na Slovensku má tak spokojené a motivované zaměstnance, jako pracují ve společnosti ÚRS CZ a.s.

Rozhovor s ředitelem společnosti ÚRS CZ Vladimírem Panákem

ČESKÁ REPUBLIKA

Název společnosti (abecedně) Odvětví
Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. Informační technologie
Fresenius Kabi s.r.o. Farmaceutický průmysl
JYSK s.r.o. Retail
Nutricia a.s. Potravinářství
Stavebniny DEK a.s. Prodej stavebního materiálu
ÚRS CZ a.s. Stavebnictví

SLOVENSKO

Název společnosti (abecedně) Odvětví
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Pojišťovnictví
JYSK s.r.o. Retail
SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. Farmaceutický průmysl

Metodologie studie Kincentric Best Employers

Titulem Kincentric Best Employers jsou zaměstnavatelé oceňováni na základě své schopnosti dosáhnout výjimečných výsledků ve čtyřech měřitelných ukazatelích. Jsou jimi motivovanost zaměstnanců, adaptace a flexibilita společnosti, motivující vedení a zaměření na talenty. Zúčastněné společnosti spolupracují s týmem odborníků Kincentric, aby porozuměli názorům a vnímání svých zaměstnanců, kteří jim poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníkového šetření. A jsou to právě názory a zkušenosti zaměstnanců, analyzované za pomoci moderních technologií a porovnávané s relevantními tržními benchmarky, které jsou základem pro hodnocení a případný zisk titulu Kincentric Best Employer.

V České republice a na Slovensku probíhá studie již od roku 2004. Účast v ní je dobrovolná, mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců. Zájemci o účast ve studii mohou kontaktovat společnost Kincentric kdykoliv během roku. Podkladem pro ocenění zaměstnavatelů titulem Kincentric Best Employer je názor jejich zaměstnanců, získaný v dotazníkovém šetření v dané společnosti. Klíčovou roli pro udělení titulu hrají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech:

  1. Motivovanost zaměstnanců – zaměstnanci mluví o svém zaměstnavateli pozitivně, chtějí u něj pracovat i nadále a jsou ochotni vynakládat mimořádné úsilí při plnění pracovních úkolů.
  2. Adaptace a flexibilita společnosti – zaměstnanci vidí, že společnost je vysoce přizpůsobivá, inovativní, inkluzivní a dokáže pružně reagovat na měnící se potřeby trhu a svých zákazníků.
  3. Motivující vedení – vrcholoví manažeři motivují své zaměstnance, dokážou je nadchnout pro vizi společnosti a jednají s vysokou mírou integrity.
  4. Zaměření na talenty – zaměstnanci si uvědomují, že společnost se snaží získat a udržet si talentované pracovníky a vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se jim bude dařit.