Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2022/I

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2022/I

Ceny materiálů a jejich měsíční monitoring

Stále aktuálním tématem ve stavebnictví je především cena a dostupnost stavebních materiálů. Jde o důsledek globální pandemické situace, která citelně narušila dosavadní zvyklosti v dodávkách stavebních materiálů.
Na jaře 2021 nejprve skokově vzrostly ceny zejména železa, dřeva, polystyrenů a mědi. Následně se v létě růst cen těchto materiálů zastavil a od té doby cena již zpravidla postupně klesá. Oproti tomu například zdicí materiály na jaře zaznamenaly dokonce cenový pokles, po kterém ale následoval citelný růst a teprve koncem podzimu se jejich cenová hladina stabilizuje. Obecně platí, že zdražování postupně doléhá na téměř všechny výrobce.

Cenová soustava ÚRS ve verzi 2022/I reflektuje aktuální ceny u všech položek k době vydání. Pro neustálý přehled o vývoji cen materiálů jsme pro všechny uživatele aktuální verze CS ÚRS zavedli pomůcku ve formě měsíčního monitoringu cen stavebních materiálů.

Kompletní měsíční materiálové indexy jsou k dispozici v rámci modulu Asistent rozpočtáře v programu KROS 4.

alternativní text

Novinky 2022/I přehledně ve videu

Cenová soustava ÚRS 2022/I

Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno na 4,5 tisíce nových konstrukcí v 27 katalozích a téměř 3 tisíce nových materiálů. Vybrané novinky v katalozích:

Sanační omítky

Položky sanačních omítek byly v soustavě kompletně přepracovány do obdobné struktury a použití jako klasické omítky. Sortiment položek je pojat skladebně a umožňuje zvolit libovolnou kombinaci jednotlivých vrstev sanačního souvrství. Lze tak vytvořit kompletní systémová řešení sanačních omítek výrobců Baumit, Cemix, Hasit, Hasoft, Jub, Maxit a Weber.

Lité teraco

Byla provedena komplexní revize podlah z litého teraca, tj. úprava rozborů a rekalkulace všech položek podle moderních technologií a postupů. Zároveň byly doplněny položky pro údržbu teracových podlah.

Nadkrokevní tepelné izolace

Do katalogu byly doplněny systémy tepelných izolací šikmých střech nad krokvemi. Jejich výhodou je využití celého prostoru podkroví, neboť nedochází ke snižování světlé výšky vlivem podhledů v interiéru. Minimalizují se tepelné mosty, eliminují se chyby v provedení dalších vrstev a snadno se montují.

Hloubení rýh, jam a šachet ručně

Při ručním hloubení rýh, jam a šachet je nově rozlišeno, zda jde o paženou či nepaženou vykopávku.

Podkladní vrstvy malého rozsahu

Byly přidány položky pro podkladní vrstvy malého rozsahu pro chodníky, parkovací stání a přístupové komunikace, které se provádí převážně ručně nebo jen s malou mechanizací.

Montáž nádrží, šachet a vpustí

Nově byly zařazeny montáže železobetonových nádrží, betonových vodoměrných a kanalizačních šachet a horských vpustí z prefabrikátů. Nádrže mají široké využití - na pitnou vodu, odlučovače ropných látek, ČOV, akumulace vod, čerpací stanice, požární a retenční nádrže aj.

Kompletní přehled novinek v Cenové soustavě ÚRS 2022/I

Aplikace KROS 2022/I

Jednodušší výběr materiálů k montážním položkám

Doplňte nyní k montážní položce všechny materiály a naráz je společně zapište do rozpočtu i s vazbami.

Zcela nový způsob práce se specifikacemi. Ke zvolené montážní položce program zobrazí všechny potřebné specifikace a nabídne k nim doporučené materiály. Po jejich výběru zapíšete všechny položky hromadně na jeden klik do roz­počtu a to včetně jejich vzájemného provázání. Práce s montážemi a specifikacemi je tak mno­hem jednodušší a získáte jistotu, že jste na žádný materiál pro ocenění nezapomněli.

Seznamy doporučených materiálů budou průběž­ně doplňovány a aktualizovány.

Sdílení a prohlížení rozpočtu online

Pro lepší komunikaci s kolegy a partnery lze nově velmi jednoduše sdílet rozpočty a to hned dvěma způsoby.

Přenos zakázky bez složitých exportů a importů

Celou zakázku lze přes platformu nasdílet kolegovi nebo zákazníkovi, který si ji na klik přenese do své licence KROSu. Toto umožní lépe spolupracovat na jedné zakázce, archivovat rozpočty nebo je přenášet do jiného počítače.

Sdílení rozpočtu na stránkách BIM platformy

Sdílejte rozpočet do online prostředí a usnadněte si komunikaci s vašimi kolegy a partnery. Velkou výhodou je, že samotný rozpočet máte vždy pod kontrolou a zároveň jej můžete komukoliv bezplatně zobrazit na stránkách platformy k revizi. Díky tomu snadno posbíráte připomínky, vyhnete se exportům různých verzí a urychlíte tak tvorbu finální verze rozpočtu.

Zápis konstrukčních skladeb i v komerční variantě

Výrazným vylepšením hromadného zápisu položek celých skladeb je jejich zápis do rozpočtu dle režimu připravované zakázky. Pro veřejné zakázky je umožněn zápis ve směrných položkách (obecně popsaných). Pro zápis konkrétních výrobků a technologií výrobce v rámci soukromé sféry je nově možný zápis komerčních položek s obchodními názvy.

Fotodokumentace v Průběhu výstavby

Pro přehlednější dokumentování realizovaných prací lze do aplikace Průběh výstavby nahrávat fotografie přímo z počítače nebo mobilu. Fotografie pak můžete propojit s daným obdobím, které se aktuálně čerpá, a takto zkompletované zpřístupnit požadovaným osobám v projektu.

Prémiové moduly

S novou verzí a platným Balíkem zákaznické podpory budete mít k dispozici na další období prémiové moduly: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Claudové úložiště, Asistent rozpočtáře včetně měsíčního sledování cen materiálů, Ocenění projektu a BIM modelu, Sdílení rozpočtu online ad.

Žádost o aktualizaci

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů