Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2023/I

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2023/I

Po dvou stavebních sezónách, ve kterých se stavebnictví muselo vypořádat jak s výrazně prodlouženou dodací lhůtou, tak i dramatickým nárůstem cen hlavních stavebních materiálů, se situace postupně uklidňuje. 

Ve druhém pololetí roku 2022 ceny většiny stavebních materiálů a výrobků vykazovaly jen mírné kolísání. Výraznější pokles pak zaznamenaly ty materiály, které během prvního pololetí rostly rychleji, jako například polystyreny EPS a XPS a výrobky z oceli (profilová ocel, betonářské tyče či KARI sítě).


Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2023/I reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době jejího vydání.

Navíc kombinací směrných cen aktuální úrovně Cenové soustavy ÚRS a aplikací měsíčních indexů na významné materiály v zakázce lze v programu KROS získat velmi přesné cenové nabídky a rozpočty i v měsících mezi vydáním cenových úrovní soustavy.

Kompletní měsíční indexy změn cen materiálů jsou k dispozici v modulu Asistent rozpočtáře v programu KROS.

Novinky 2023/I - představení

Cenová soustava ÚRS 2023/I

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a nově bylo zařazeno na 4 tisíce nových konstrukcí ve 26 katalozích a přes 16 tisíc nových materiálů. Vybrané novinky v katalozích:

Vystrojené vrty pro tepelná čerpadla

Do soustavy byly zařazeny nové položky vystrojených vrtů pro tepelná čerpadla a sběrné jímky, které slouží pro sdružení větví primárních okruhů. Databáze CS ÚRS nyní umožňuje komplexní ocenění systému tepelných čerpadel.

Tepelná izolace základové desky

Zateplení základových konstrukcí bylo rozšířeno o tepelně izolační systém z desek XPS. Toto řešení eliminuje tepelné mosty a kombinuje zateplení a bednění základové desky. Systém je vhodný i pro pasivní domy.

Revize pracnosti zdění

Všechny položky zdění byly překalkulovány a reflektují aktuálně používané technologické postupy se zohledněním obvyklých podmínek při realizaci zděných konstrukcí na stavbách. Změny se týkají keramického zdiva, pórobetonových a vápenopískových tvárnic.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

S ohledem na aktuální trendy v automobilovém průmyslu lze nyní ocenit nabíjecí stanice pro elektromobily včetně jejich oživení a revize, a to jak pro stojanové stanice, tak i pro jejich nástěnné varianty.

Odvětrání radonu

Soustava byla rozšířena o další technologii pro odvětrání nebezpečného radonu. Nově lze ocenit provětrávání podloží pod objektem pomocí systému perforovaných trub a příčného sběrného potrubí uloženého do štěrkopísku včetně potrubí pro svislé odvětrání.

Zaorávání kabelů

Nová technologie zaorávání kabelů a chrániček umožňuje jejich uložení do hloubky až 1,2 metru bezvýkopovou metodou jednotlivě nebo ve skupinách.

Keramické tašky Bramac

Ke směrným položkám keramických krytin nově přibyly také komerční varianty položek výrobků firmy Bramac.

Aplikace KROS 2023/I

Obrácené specifikace – montáž podle materiálu

Velice snadno a rychle naleznete odpovídající montáž i celou konstrukci k vybranému materiálu.

Díky novým vazbám mezi materiály a montážemi můžete nyní nejdříve vybrat materiál a k němu si nechat zobrazit všechny související montáže. Tento postup umožňuje sestavovat rozpočet podle použitých materiálů a vhodně doplňuje tradiční postup zápisu specifikací v režimu montáž – specifikace.

Tuto novinku ocení zejména rozpočtáři řemesel, ale i ti, pro které je jednodušší začít konkrétním výpisem materiálů a výrobků, u nichž následně oceňují jejich montáž.

Tato nová funkce zobrazí k materiálu nejen související montážní položky, ale i položky celých konstrukcí.

Příklad: Chci ocenit realizaci SDK příčky s ochranou před RTG zářením. Vyhledám si v materiálech konkrétní desku a nechám si zobrazit všechny konstrukce, které s ní souvisejí. Následně zapíšu do rozpočtu položku kompletní konstrukce nebo montáže.


Průběh výstavby i pro subdodávky

Zlepšení přehledu nad čerpáním výstavby díky evidenci subdodávek

Aplikace Průběh výstavby nyní umožňuje rozdělit zakázku tak, aby každý z účastníků viděl pouze položky, které mu generální dodavatel nasdílel. Subdodavatel pak zadává výkony a komunikuje s dodavatelem ve vlastním prostředí nezávisle na ostatních. Vyplněné a odsouhlasené výkony subdodavatelů lze pak jednoduše převést do celkového soupisu provedených prací pro investora.

Do aplikace jsme doplnili další vylepšení: export zůstatkového rozpočtu, který lze zpět přenést do KROSu, uzavření nedočerpané položky (méněpráce), zádržné, pohled “nenulový zůstatek” a spoustu dalších vylepšení.


Rozšíření databáze vzorových rozpočtů a oceněných skladeb

Stavební knihovna již obsahuje celkem přes 2000 oceněných skladeb konstrukcí a systémů.

Do stavební knihovny bylo doplněno přes 200 nových skladeb s oceněním zejména do katalogů RIGIPS, FERMACELL, DEK a DEKMETAL. Stávající skladby a systémy byly aktualizovány do nové cenové hladiny. Díky možnosti volby zápisu skladby (komerční nebo veřejná) lze skladby ze stavební knihovny používat i pro soupisy prací veřejných zakázek.

Prémiové moduly

S novou verzí budete mít k dispozici na další období přístupné prémiové moduly: Inteligentní importy, Vzorové rozpočty a skladby, Materiály online, Cloudové úložiště, Asistent rozpočtáře včetně měsíčního sledování cen materiálů, Ocenění projektu a BIM modelu, Sdílení rozpočtu online, Stavební knihovna DEK ad.

Stáhněte si

Žádost o aktualizaci programu KROS

Nepřišla Vám poštovní zásilka nebo e-mail s nabídkou aktualizace? Vyplňte a odešlete formulář níže.

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů