Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2024/I

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2024/I

Rok 2023 přinesl u většiny stavebních materiálů dlouho očekávanou stabilizaci cen bez výraznějších meziměsíčních výkyvů. Podstatná část materiálů zůstává na nové, vyšší cenové hladině, která se v kombinaci s vysokou úrokovou sazbou a nižší kupní silou projevuje výrazným propadem jak bytové, tak administrativní výstavby v ČR.

Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2024/I reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době svého vydání.

Novinky 2024/I - představení

Cenová soustava ÚRS 2024/I

Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno přes 2 500 nových konstrukcí v 39 katalozích a téměř 5 000 nových materiálů.

Skládané betonové stropy

Nově byly do soustavy zařazeny směrné i komerční položky pro ocenění stropu z předpjatých  železobetonových stropních nosníků a lehkých stropních vložek z lisovaného a povrchově upraveného dřeva (systém Rectolight). Dále byly doplněny komerční položky pro ocenění stropu v systému Rectobeton.

Invalidní a hygienický program

Soubor cen Doplňky zařízení koupelen a záchodů byl pro univerzálnější použití položek přepracován do montážní podoby. Došlo k výraznému rozšíření řady madel pro invalidy, doplnění přebalovacích pultů a dalšího vybavení koupelen.

Plastové potrubí

Nově jsou k dispozici větší dimenze potrubí z PP, PE a PVC, a to jak v montážních, tak i materiálových položkách. Dále bylo pro větší přehlednost upraveno členění v rámci katalogu.

Bourání zdiva a příček

Byl výrazně rozšířen sortiment položek pro bourání příček a zdiva z různých materiálů – cihel keramických, tvárnic pórobetonových, vápenopískových a ztraceného bednění s výztuží i bez výztuže.

Revize keramických obkladů

Sortiment obkladů byl nově zpracován, doplněn o aktuální výrobky a montážní položky rozšířeny o nové způsoby lepení.

Přesuny hmot pro PSV

Do katalogů PSV byly doplněny položky pro přesun hmot s omezením mechanizace a ruční přesun hmot. Tato úprava se týká jak tonážních, tak i procentuálních přesunů hmot.

KROS 4 a BIM platforma 2024/I

Vylepšení aplikace Výměry

Unikátní propojení rozpočtu s projektovou dokumentací.

Neztrácejte čas složitou kontrolou výkazů výměr jednotlivých položek. Díky vizualizaci odměřené konstrukce ve výkresu snadno zjistíte, jak byl výkaz výměr položky sestaven. Novinkou je volný režim pro čtení, který umožňuje komukoliv zobrazit odečtené výměry bez nutnosti užívání programu KROS nebo registrace do BIM platformy.

Výstupy a výpočty z aplikace Výměry lze využít i pro soupisy prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb.


Zjednodušte si práci a vyzkoušejte tyto skvělé funkce aplikace:

  • automatická měření zrychlující odečet,
  • vizualizace každé naměřené hodnoty ve výkresu,
  • grafické propojení výkazu výměr s položkou rozpočtu,
  • snadné změny a porovnání verze dokumentace,
  • možnost sdílení pro kontrolu a spolupráci,
  • podpora všech verzí formátů DWG a PDF.

Přidejte se ke stovkám spokojených uživatelů. Více informací včetně manuálu k aplikaci naleznete na stránce www.urs.cz/vymery.


Změna sazby DPH

Začátkem roku 2024 vstoupí v platnost změna snížené sazby DPH z 15% na 12%, která se u stavebních prací využívá v souvislosti s bytovou výstavbou. S novou verzí programu máte jistotu, že všechny funkce a výstupy jsou na tuto novou sazbu automaticky nastaveny.

Vylepšení práce s figurami

Pro přehlednější čtení rozpočtu v Excelu byla do volby Export Excel Komplet/VZ přidána možnost rozpadu figur a výkazů do podrobných výpočtů přímo pod položkou. Díky tomu se čtení rozpočtu zjednoduší pro uživatele funkcí, jako jsou Výměry, Figury a Stavební knihovna.


Novinky v Průběhu výstavby

Do Průběhu výstavby byla přidána možnost vložení vlastního loga a razítka. Dále bylo rozšířeno nastavení, v němž jsou zohledněny jak obecné možnosti BIM platformy, tak i volby pro konkrétní projekt. 

Často se stává, že potřebujete jednu položku práce rozdělit mezi více subdodavatelů. Pro tyto případy lze nově využít funkci Rozdělení položky.

Mezi další novinky patří:

  • možnost přidání poznámky k položce,
  • nová snížená sazba DPH 12%,
  • nová role Kontrolor pro revizi, komentování a export odevzdaných období.

Více informací

Přehled vybraných novinek 2024/I ke stažení (.pdf 1,4 MB)
Kompletní seznam novinek 2024/I ke stažení (.pdf 1,0 MB)

Platnou licenci programu KROS 4 snadno objednáte na Klientském portálu ÚRS.