Cenová soustava ÚRS online

Cenová soustava ÚRS online


Online prohlížeč Cenové soustavy ÚRS

Nový internetový prohlížeč Katalogů cen stavebních prací – aplikace Cenová soustava ÚRS online plnohodnotně nahrazuje tištěné katalogy ÚRS, které nebudou již nadále vydávány.

Aplikace umožňuje

  • Intuitivní a snadné vyhledávání položek
  • Rychlé zjištění cen stavebních konstrukcí a materiálů
  • Možnost logického třízení položek dle řemeslného zaměření
  • Webová aplikace přístupná z PC, mobilu, tabletu ad.
  • Fungující na všech OS - Android, iOS, Microsoft            


Cena roční licence s kompletními katalogy je 5 400,- Kč bez DPH
Cena roční licence pro jeden dílčí řemeslný obor je 1 700,- Kč bez DPH

Objednat aplikaci

Potřebujete další informace?