Kubix

Kubix


Kvalifikované stanovení ceny stavby do 15 minut

Aplikace KUBIX je určena pro velmi rychlé sestavení předpokládané ceny stavby a pomůže Vám se základní optimalizací stavebních nákladů ve fázi definování investičního záměru. Aktuálně je možné ocenit novostavby a demolice rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, skladovacích hal a sportovních hal.

Aplikace umožňuje

  • Sestavení propočtu stavby i bez projektu a to do 15 minut
  • Parametrické ocenění staveb založené na objemových a plošných cenových ukazatelích (m3 OP, m2 UP)
  • Optimalizace propočtu v závislosti na požadavcích investora (nastavení kvalitativní úrovně stavebních konstrukcí a technického vybavení)
  • Doplnění vlastních přípočtových položek
  • Tisk protokolu s novým členěním nákladů stavby odpovídající požadavkům hypotečních bank
  • Možnost ukládání objektů v prostředí aplikace
  • Webová aplikace přístupná z PC, mobilu, tabletu atd.
  • Funguje na všech OS - Android, iOS, Microsoft

Cena roční licence je 3 900,- Kč bez DPH pro jednoho uživatele.
(Roční licence = 1 rok od data pořízení.)

Objednat aplikaci

Potřebujete další informace?