DB pro dopravní stavby

Speciální databáze pro dopravní stavby

Agregované položky typových skladeb komunikací

Ocenění vzorových skladeb podle Technických podmínek TP 170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací a konstrukcí dopravních a jiných ploch; navazují na platné normy a další technické předpisy Ministerstva dopravy ČR pro stavby pozemních komunikací; zohledněn Dodatek TP 170 z roku 2010 s novým označením konstrukčních vrstev podle platných norem.

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury je určen pro projektanty, dodavatelské firmy a jiné organizace a společnosti, které připravují, spravují, schvalují či realizují údržbu nebo opravy staveb celostátních a regionálních drah s veřejnou dopravou.

Využívá se především pro sestavování soupisů prací, dodávek a služeb při vypisování veřejných zakázek.

Sborník je rozdělen do 3 odvětví:
  • Traťové hospodářství
  • Sdělovací a zabezpečovací technika
  • Energetika a elektrotechnika

Veškeré DB pro dopravní stavby jsou v kompletní podobě dostupné v SW řady KROS.

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 702 151 123, e-mail: cen.info@urs.cz