Asistent rozpočtáře

Asistent rozpočtáře

Online pomocník, který vás formou krátkých článků a konkrétních příkladů provede problematikou rozpočtování. Obsahuje tipy a rady pro ovládání programu, které byly vytvořeny na základě častých dotazů od uživatelů a doplňující články k metodice a technologii rozpočtování.