Asistent rozpočtáře

Asistent rozpočtáře

Pomocník, který vás formou krátkých článků i konkrétních příkladů provede problematikou rozpočtování. Obsahuje tipy a rady pro ovládání programu, vytvořené na základě častých dotazů od uživatelů, příklady rozpočtů častých konstrukcí a technologií, aj.