Veřejné zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce v SW řady KROS

Programy řady KROS s využitím Cenové soustavy ÚRS plně vyhovují náležitostem a principům pro tvorbu a ocenění soupisů prací veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Každý účastník procesu veřejných zakázek na stavební práce, díky komplexní funkcionalitě SW řady KROS, získá komfortní nástroj pro zpracování dokumentace (soupisů prací), zadání, ocenění zadání/vytvoření nabídky a vyhodnocení veřejných zakázek. Součástí programu je režim "Veřejná zakázka" pro vytváření soupisů prací veřejných zakázek a podpora univerzálního formátu uniXML. 

Funkcionalita programu v rámci veřejných zakázek

  • tvorba Soupisu prací s plnými popisy položek, poznámkami a výkazy výměr
  • komfortní práce s CS ÚRS včetně cenových a technických podmínek
  • tvorba soupisů vedlejších a ostatních nákladů pomocí katalogu VRN (800-0) 
  • rychlé zařazení objektů do klasifikace stavebních děl nebo produkce a dalších klasifikací – KSO, CZ-CPA, CZ-CC, CPV
  • načtení a ocenění Soupisů prací veřejných zakázek a rychlý export cen do zadání
  • přehledné porovnání a vyhodnocení nabídek (modul Oferta)
  • elektronické formáty Soupisů prací – Excel VZ, uniXML, ad., splňující náležitosti vyhlášky č.169/2016 Sb. 
  • podpora speciálních formátů a databází užívaných pro zadání dopravních staveb 

Cenová soustava ÚRS

Více informací o využití Cenové soustavy ÚRS při tvorbě soupisů prací veřejných zakázek, včetně on-line Cenových a technických podmínek CS ÚRS naleznete na www.cs-urs.cz, sekce veřejné zakázky.

Ukázky funkcionalit v SW řady KROS

Potřebujete další informace?