Video novinky

Video novinky

Sekce obsahuje vybrané novinky v SW řady KROS. Kompletní informace o těchto i dalších novinkách a změnách v Cenové soustavě ÚRS naleznete ke stažení v sekci podpora/download.

KROS 4 - verze 2020/II

Zásadní novinky verze 2020/II:

 • NOVÉ TECHNOLOGIE – solární systémy, vegetační střechy, vsakovací boxy ad.
 • KOMPLEXNÍ REVIZE – stavba a údržba železnic, ohýbaná výztuž, likvidace azbestu
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – stovky důležitých skladeb a typových rozpočtů
 • IMPORT/EXPORT EXCEL – vylepšený klíčový nástroj pro ocenění zadání
 • BIM NÁSTROJE – novinky ve sdílení dokumentace a vyhodnocení změn projektu

KROS 4 - verze 2019/II

Zásadní novinky verze 2019/II:

 • MODUL IMPORTY – nově zcela jednoduše a rychle
 • RYCHLÉ OCEŇOVÁNÍ – hromadný zápis položek po stavebních celcích
 • OCEŇOVÁNÍ BIM MODELU – revoluční způsob oceňování stavebních 3D projektů
 • BIM PLATFORMA – webové prostředí pro správu projektů

Rychlé oceňování pomocí připravených konstrukčních skladeb

Chcete zapsat všechny položky, např. obvodové stěny, na jeden klik?
Nová funkce pro hromadný zápis kompletní sady položek značně ulehčuje a urychluje sestavování stavebních rozpočtů.
Pomocí Stavební knihovny si vyberete požadovanou skladbu a po zadání výměry zapíšete najednou kompletní sadu položek CS ÚRS bez nutnosti vyhledávání mnoha položek v katalogu.

Oceňování staveb řešených metodou BIM

Digitalizace procesů a informační modelování staveb (BIM) přináší jednodušší a efektivnější komunikaci mezi účastníky stavby. Program KROS nyní poskytuje řešení v rámci nového modulu Oceňování BIM modelu.

KROS 4 - verze 2018/II

S verzí 2018/II vychází nová cenová úroveň Cenové soustavy ÚRS, která byla kompletně aktualizována. Navíc nově bylo přidáno přes 2 600 položek v celkem 22 katalozích, z toho 1 700 variant komerčních položek, 2500 položek bylo přepracováno. Na základě četných námětů uživatelů bylo v SW KROS výrazně vylepšeno vyhledávání položek v databázi a byly přidány nové nástroje pro snazší a přesnější ocenění zadání a aktualizace rozpočtů.

Verze 2018/II přináší:

 • automatické ocenění a aktualizace podle popisů
 • upozornění na odlišné popisy položek
 • aktualizace po položkách podle popisu
 • aktualizace podle databáze Materiálů online
 • výrazné vylepšení vyhledávání v databázi
 • a další ...

Potřebujete další informace?