Čerpání rozpočtu a fakturace

Čerpání rozpočtu a fakturace

Jednoduchý a přitom vysoce efektivní nástroj pro zadání a sledování provedených prací zasmluvněného rozpočtu. Modul je určen hlavně pro stavební firmy, a dále pro investory, kterým slouží jako přehled fakturovaných částí rozpočtu, zůstatků, dodatků, aj.

Modul Čerpání rozpočtu umožňuje:
  • Průběžně evidovat výkony – procentem, množstvím, finančně, nebo výkazem výměr
  • Vytvořit soupis provedených prací, zjišťovací protokol a další podklady pro fakturaci
  • Sledovat průběžně prostavěnost zakázky, zůstatky a dodatky
  • Zobrazit časový přehled čerpání za celou stavbu, objekty, díly i položky

Zahrnuje evidenci a sledování prostavěnosti zakázky – tisk přehledů za zvolené období: soupisu provedených prací, dodatků, faktur, zjišťovacích protokolů, evidenci faktur provedených prací, zůstatkových rozpočtů, manažerský přehled čerpání rozpočtu stavby ve zvolené struktuře, aj.