Harmonogram

Harmonogram

Hloubka převodu
Nejnižší zpracovaná úroveň v harmonogramu se nazývá činnost. Podle toho, jak podrobně chcete harmonogram vytvářet, si nastavíte hloubku převodu. Sami se rozhodnete, zda do úrovně stavebních objektů, stavebních dílů, nebo až do položek zakázky.

Délka trvání činností
Je jen na vás, jestli vypočítáte délku trvání činností podle produktivity, přes normohodiny nebo si určíte pro všechny činnosti pevnou délku trvání.

Vytvoření vazeb
Určitě dobře víte, že pro správné sestavení časového harmonogramu je důležité určit pořadí jednotlivých činností tak, jak půjdou technologicky po sobě. Pro KROS 4 žádný problém. Umožní vám vytvářet vazby mezi činnostmi, v rámci kterých určíte, jaká činnost má následovat, když předchozí skončí. Nastavit si můžete dokonce i odklad činnosti, například kvůli technologické přestávce při tvrdnutí betonu.

Rozdělování činností
Ne všechny práce na stavbě, jako například zdění stěn na vícepodlažní budově, se realizují najednou. V harmonogramu si takové činnosti jednoduše rozdělíte na dvě a více částí a zvolíte, kolik procent z plánované délky trvání, resp. jakou část celkové ceny, počtu normohodin či množství, chcete přenést z původní položky do nové.

Tisk a export harmonogramu
Výsledný harmonogram prací spolu s grafickým znázorněním časové ose snadno vytisknete nebo vyexportujete do PDF či Excelu. Součástí modulu je i možnost tisku finančního plánu, kterou využije váš projektový manažer nebo stavbyvedoucí při plánování stavby z finančního hlediska. Z plánu vyčtete, kolik prostředků budete potřebovat v jednotlivých dnech, týdnech či měsících, i to, na které práce je použijete.