Harmonogram

Harmonogram

Zahrnuje tvorbu časového plánu stavební výroby a finančního plánu s přímou vazbou na rozpočet, široké možnosti nastavení výpočtu časové náročnosti činností, tvorbu vazeb mezi činnostmi včetně definování prodlev, slučování, rozdělování činností, atd., výstupy do různých formátů (Excel, PDF), aj.