Inteligentní importy

Inteligentní importy

Automatické importy

Všechny výstupy z programu KROS 4 můžete automaticky nahrát zpět do programu, což je výhodné zejména při komunikaci s partnerem, například investorem nebo subdodavatelem. Pomocí funkce drag&drop můžete navíc soubor importovat pouhým táhnutím myši přímo do programu a odpadá vám tak zbytečné hledání v adresářích.

Šablony pro Excel

Díky přednastaveným šablonám pro import z excelu můžete nahrát i formáty, které pocházejí i z jiných programů. KROS automaticky rozpozná strukturu rozpočtu a bezpečně přenese všechny údaje. I v případě ručně vytvořených excelů dokáže program sám rozpoznat typ dat a výrazně tak zkracuje čas strávený importem.

Import PDF

Do programu dokážete nahrát i rozpočet nebo cenovou nabídku ve formátu PDF. Inteligentní importy samy rozpoznají umístění položek rozpočtu a provedou import v několika jednoduchých krocích.