Kalkulace

Kalkulace

Výkonný nástroj s přímou vazbou na nabídkový rozpočet s rozsáhlými a komfortními možnostmi úprav nákladů. Modul je určen především pro stavební firmy, které potřebují znát a mít pod kontrolou vlastní náklady i náklady subdodavatelů a to jak v souhrnu za celou stavební zakázku, tak v detailu položek a složek nákladů.

Modul Výrobní kalkulace umožňuje:
  • Upravit materiály včetně jejich ceny napříč celou zakázkou
  • Stanovit mzdy ve všech položkách
  • Zakalkulovat vlastní stroje
  • Nastavit na zakázce vlastní výši režií a zisku
  • Mít přehled nad vlastními náklady i subdodavateli
  • Zkalkulovat i ceny nabídkového rozpočtu

Zahrnuje kalkulaci vlastních nákladů podle kalkulačního vzorce (materiál, mzdy, stroje, režie, zisk), nebo ve dvou složkách (dodávka a montáž), tvorbu více technicko-organizačních variant rozborů (TOV), nastavení režijních nákladů a zisku pro vlastní práce, materiály a subdodávky, zobrazení a úpravu cen potřeb (materiálů, profesí, strojů, …) za celou stavbu, nebo její část, porovnání cen s rozpočtem, tisk/export limitek potřeb, nebo kalkulace včetně rozborů, aj.