Oferta - výběr subdodavatele

Oferta - výběr subdodavatele

Pokud jste investor či dodavatel a chcete efektivně vyhodnocovat výběrové řízení a následně vybrat vhodného dodavatele stavebních prací, je OFERTA ve stavebním programu KROS 4 pro vás jako stvořená.

Příprava výběrového řízení
Ve výběrovém řízení snadno nastavíte kritéria, které jsou pro vás rozhodující. Přiřadíte jim váhu podle jejich důležitosti. K dispozici máte kvalitativní kritéria jako například reference, i kvantitativní kritéria jako cena či doba výstavby. Při kvantitativních kritériích dokážete zadat i minimální a maximální hranici, kterou má kritérium nabýt, abyste ho mohli akceptovat.

Oslovení uchazečů
Vytvoříte si seznam všech uchazečů, jejichž chcete oslovit do výběrového řízení. Pokud připravujete anonymní výběrové řízení u veřejných zakázek, seznam se naplní až po načtení nabídek od konkrétních zájemců.

Komunikace
Díky automatickému vytvoření zadání, rozesílání poptávek a přijímání nabídek přes mailového klienta, neztrácíte čas zdlouhavou přípravou zadání a jeho ručním rozesíláním.

Cenová analýza a vyhodnocení nabídek
Nabídky dodavatelů jsou přehledně seřazeny na základě nastavených kritérií, např. od nejlevnější po nejdražší a rychle si tak porovnáte nejen ceny položek mezi konkurenčními dodavateli, ale i orientační ceny ze zadání. Do rozpočtu v programu si pak jednoduše přenesete ceny nejvhodnějšího uchazeče.

Vícekolové výběrová řízení
Pokud při vyhodnocování nabídek z prvního kola nenajdete jednoznačného vítěze, jednoduše vyloučíte nevyhovující uchazeče a druhé kolo výběrového řízení zrealizujete pouze s uchazeči, kteří splňují kritéria soutěže.