Rozpočet

Rozpočet

Základní a vysoce komfortní modul programu pro sestavení rozpočtu stavební zakázky, ocenění zadání, sestavení výkazů výměr, vytvoření kontrolních rozpočtů a další. Je určen všem, kdo potřebuje určit cenu stavebního díla.

Modul rozpočet umožňuje jednoduše
  • Sestavit, nebo zkontrolovat rozpočty pomocí položek databází ÚRS
  • Importovat slepý rozpočet, přiřadit ceny a exportovat nabídku do původního zadání
  • Zpracovat přehledný výkaz výměr s podrobným výpočtem
  • Provést libovolné cenové a další úpravy rozpočtu
  • Získat profesionální tiskové výstupy, včetně elektronického formátu (XLS, PDF, aj.)

Zahrnuje komfortní vyhledávání a vkládání databázových nebo vlastních položek do rozpočtu, import rozpočtů z jiných formátů (Excel, ORF, eSoupis XML, XC4, eVV, aj), tvorbu výkazu výměr a úpravy množství, široké možnosti úprav cen položek a celé zakázky, libovolný počet verzí rozpočtu, porovnání cen s databází, tvorbu slepých rozpočtů, volitelné i upravitelné tiskové a exportní sestavy (Excel, PDF), importy, správu a sdílení vlastních databází, aj.