Rozpočet

Rozpočet

Tvorba rozpočtu
Pro sestavení položkového rozpočtu vám pomůže komfortní vyhledávání v databázi nebo si pomůžete vzorovými rozpočty ze Stavební knihovny. Rozměry z projektové dokumentace snadno přenesete do výkazu výměr, který lze navázat na související položky.

Ocenění slepého rozpočtu nebo zadání
Pomocí funkce Aktualizace zakázky snadno oceníte naimportované zadání a upravíte do podoby cenové nabídky.

Kontrola rozpočtu
Před odevzdáním probíhá kontrola možných chyb a nedostatků v rozpočtu. Program automaticky hlídá nulové ceny nebo množství, chybějící specifikace nebo přesuny hmot a nesoulady se zadáním. Ušetříte si tak dodatečné opravy již odevzdaného rozpočtu.

Exporty
Využijte široké palety možností exportu do všech zavedených formátů na českém stavebním trhu včetně soupisu prací dle vyhl. 169/2016 Sb. pro veřejné zakázky.

Krok zpět a vpřed
V případě nechtěného zásahu do rozpočtu se vždy vrátíte do předchozího stavu.

Přehled nad rozpočtem

Nad rozpočtem získáte větší přehled pomocí nejrůznějších pohledů a filtrů, např. nosných položek, dle typu konstrukce, materiálů, nebo výrobce. Ceny položek můžete také porovnávat vůči databázi, jiným zakázkám, případně vlastním nákladům.

Úpravy cen
Díky širokým možnostem programu lze promítnout libovolné obchodní úpravy cen do rozpočtu a tvořit nejrůznější varianty cenové nabídky pro zákazníka.