Rozpočtové ukazatele stavebních objektů

Rozpočtové ukazatele stavebních objektů

Pomocí rozpočtových ukazatelů stavebních objektů rychle získáte představu, kolik finančních prostředků budete potřebovat na realizaci stavby. Vytvářejte si vlastní rozpočtové ukazatele z již realizovaných staveb a ušetřte čas při rychlém ocenění podobných zakázek.

Databáze Ruso
K dispozici máte databázi s více než 1800 rozpočtovými ukazateli, které jsou setříděny podle jednotné klasifikace stavebních objektů. Náklad jednotlivých ukazatelů je aktualizován na každou cenovou úroveň dvakrát do roka.

Rozpočtový ukazatel
Každý rozpočtový ukazatel představuje jeden realizovaný stavební objekt, jehož rozpočet je strukturován až do stavebních dílů. Rychle tak získáte odhadovanou cenu například pro zemní práce nebo zakládání.

Rychlý přepočet nákladu ukazatele
Ze seznamu ukazatelů si stačí zobrazit požadovaný objekt. Zadáním jiného objemu obestavěného prostoru nebo zastavěné plochy uděláte rychlý přepočet nákladu ukazatele a zároveň zjistíte přibližnou cenu zakázky.

Informace na jednom místě
Všechny informace najdete na jednom místě. Ukazatel obsahuje kromě výšky nákladu, počtu měrné jednotky i všeobecné technické informace.